Kategoriler
Saklanan Gerçekler Türkçe Teolojik Çalışmalar

Çarmıh Anlayışının Tevrata Arzı!

çarmıhÇarmıhta ki Hatalar Zinciri ve Çarmıh Anlayışının Tevrata Arzı!

Değerli okuyucular! Bu yazımız da, Hristiyan inancının temelini oluşturan “Çarmıh Teolojisi” ni ele alacağız. Bilindiği üzere, Hristiyan inancına gore Meryemoğlu İsa (as) tüm insanlığın doğuştan gelen kalıtsal günahları için kendisini günah sunusu olarak Tanrıya sunmuştur. Bunun, insanların kurtuluşu için Tanrı tarafından planlanıp kurgulandığına inanılmaktadır. Biz bu yazımız da, Tanrı hiç ölürmü? Tanrı kendisini kendisine günah sunusu olarak sunar mı? İnsan doğuştan günahlı mı olarak doğar? Gibi konulara değinmeyeceğiz. Biz bu yazımız da, yalnızca, bu Hristiyan inancının, yine Hristiyanlarca doğru olduğuna inanılan ve Kabul edilen mevcut şekli ile Tevrata arzını gerçekleştireceğiz. Bakalım, mevcut şekli ile Tevrat bu Çarmıh Anlayışını doğru görüyor mu? Konuyu daha fazla uzatmadan, sizi yazı ile baş başa bırakıyorum.

10 Emir‘de Ä°nsanın Öldürülmemesi Hükmü

On Emir, Tevrat’ın özünü oluÅŸturan buyruklardır. Bu buyruklardan bir tanesi de “Adam öldürmeyeceksin” [1] buyruÄŸudur. Burada, öldürülmemesi istenen insanın özelliÄŸi ise baÅŸka bir ayette “… suçsuz ve doÄŸru kiÅŸiyi öldürmeyeceksiniz…” [2] olarak açıklanmıştır. Yoksa, ölüm cezasını gerektiren bir suç iÅŸleyen kiÅŸinin öldürüleceÄŸi, yine Tevrat ayetlerinde bildirilmektedir. Bu durum da, Tevratta geçen “Adam öldürmeyeceksin” [3] emrinin içerisine giren kiÅŸi veya kiÅŸiler, ölüm cezasını hakedecek bir fiil iÅŸlememiÅŸ olan, suçsuz ve doÄŸru kiÅŸilerdir. Aksine, bu tür kiÅŸilerin öldürülmesinin, ölüm cezasını gerektirmekte olduÄŸu yine Tevratta ilgili ayetler de açıklanmıştır.[4]

Peki neden Tanrı insanın öldürülmesini yasaklamıştı? Bunun bir nedeni, sebebi, gerekçesi var mıydı? Yine Tevrat’ta, insanın öldürülmesinin yasaklanmasının nedeni, şöyle açıklanmaktadır Kim insan kanı dökerse, Kendi kanı da insan tarafından dökülecektir. Çünkü Tanrı insanı kendi suretinde yarattı”.[5] Bu ayetten de görüleceÄŸi gibi, Tanrının insanı kendi suretinde yaratmış olması, öldürülmesinin yasaklanmasına gerekçe olarak sunulmuÅŸtur. Yani, insan Tanrı benzeyiÅŸinde yaratıldığı için öldürülmemelidir.

Tanrı Kararlarını Değiştirmez

Tevrat’ta belirtilen bir baÅŸka hüküm ise, Tanrının kararını, düşüncesini deÄŸiÅŸtirmeyeceÄŸidir. Nitekim, bu konu da, Tevrat’ta geçen bir ayet şöyle dir “Çünkü O insan deÄŸil ki, düşüncesini deÄŸiÅŸtirsin” [6]. Bu durum bir baÅŸka Tevrat ayetinde de ÅŸu ÅŸekil de vurgulanmıştır, “Ä°nsan soyundan deÄŸil ki, düşüncesini deÄŸiÅŸtirsin” [7]. Bu iki ayetin de ortak noktası, düşünce ve kararlarını deÄŸiÅŸtirmenin insana ait özellikler olduÄŸu, Tanrının insan olmadığı için, düşüncesini deÄŸiÅŸtirmeyeceÄŸi, kararlarını deÄŸiÅŸtirmeyeceÄŸi vurgulanmaktadır. Bu ayetlerin öncesinde ve sonrasında ki cümlelere baktığımız da, kararların, düşüncelerin deÄŸiÅŸtirilmesi, söz veripte, v erilen sözün yerine getirilmemesi bir nevi yalancılık olarak ifade edilmiÅŸtir [8]. Bu fiillerin, Tanrı hakkında düşünülmesi ise imkansızdır.

Tanrının Günahlara Yaklaşımı ve Çarmıhta Ölüm

Yukarıda ki ön bilgileri verdikten sonra, asıl konumuzu ele alabiliriz. Bugün, Hıristiyan dünyası, Meryem OÄŸlu Ä°sa (as)’nın, insanlığın günahı için kurban olarak çarmıhta öldüğüne inanmaktadır. Ama Tevrat’a baktığımız da, insanın öldürülmesi yasaklanmıştır.[9]

Hıristiyanlar, Meryem OÄŸlu Ä°sa Mesih (as)’in, suçsuz, günahsız ve masum olarak insanların günahına kurban olduÄŸuna inanmaktadır. Ama Tevrat’ta, Tanrı “… suçsuz ve doÄŸru kiÅŸiyi öldürmeyeceksiniz…” [10] demiÅŸtir.

Tevrat’ta, Tanrının insan olmadığı, insan soyundan gelmediÄŸi belirtilmiÅŸ, [11] Ä°ncil de ise, Tanrının ölmeyeceÄŸi söylenmiÅŸtir.[12] Ama Ä°ncil yazarlarından Yuhanna, Ä°ncilin de, Tanrının insan olup aramızda yaÅŸadığını söylemektedir.[13] Bu durum, hem Tevrat’a, hem de Ä°ncilin kendisine aykırıdır. Çünkü, Tevrat’ta Tanrının insan olmadığı açıkça yazılmışken, Yuhanna Tanrının insana dönüştüğünü söylemektedir. Yine Ä°ncil de, Pavlus Tanrının ölümsüz olduÄŸunu söylerken, Yuhannanın insanlaÅŸtırdığı Tanrı, çarmıhta ölmüştür. Tanrının, insanı kendi benzerliÄŸinde yaratmış olması, insanın öldürülmesinin yasaklanmasına sebep teÅŸkil ederken, Tanrı kendisinin çarmıhta öldürülmesine müsaade eder mi? Burada, Hıristiyanlar, Meryem OÄŸlu Ä°sa (as)’nın bedeninin insan olduÄŸunu, Yuhannanın Söz insan olup aramızda yaÅŸadı…” [14]  ayetine karşı gelerek iddia etseler bile, Tanrı benzeyiÅŸinde olan insanın öldürülmesi de Tevrat’a göre yasaktır. Yani, Meryem OÄŸlu Ä°sa (as)’nın çarmıhta günahlara karşılık öldürülmesi olayı, hem Tevrat’a dört yönden ve hem de Ä°ncil’in kendisine göre yanlıştır, yasaktır ve aykırıdır.

Tevrat’a aykırı olduÄŸu birinci nokta; Ä°nsanın öldürülmesinin yasaklanmış olması… [15]

Tevrat’a aykırı olduÄŸu ikinci nokta; Ä°nsanın öldürülmesi yasaklanmışken, Tanrının bu kararını, düşüncesini, buyruÄŸunu deÄŸiÅŸtirmiÅŸ olmasıdır. Tevrat’a göre, Tanrı düşüncesini deÄŸiÅŸtirmez. [16]

Tevrat’a aykırı olduÄŸu üçüncü nokta; Tanrı, zaten insanlarla barışmış, insanların günahını affetmiÅŸ ve bunu kalıcı bir yasaya baÄŸlamıştır. [17] Tanrının, bu düşüncesini de deÄŸiÅŸtirmeyeceÄŸi Tevrat ayetiyle sabittir.

Tevrat’a aykırı olduÄŸu dördüncü nokta; Tanrı kimsenin suçunun hesabını kimseden sormaz. [18] Bu nedenle, Meryem OÄŸlu Ä°sa (as)’nın baÅŸkalarının günahı için ölmesine gerek yoktur.

Sizlerin de gördüğü gibi, konu yorumlanmaya gerek duyulmayacak kadar açık ve nettir. Tabi Kutsal Kitabın Tanrısı yalan söylemiyor, insanları kandırmıyorsa. Umarım, Hıristiyan olduğunu söyleyen ve düşünen arkadaşlarımız bu konuyu iyice detaylarıyla düşünürler ve Pavlus öğretisi tarafından şekillendirilen, çarmıhta ölme nedeni ve günahın kalıtsallığı meselesini gözden geçirirler.

Dip Notlar:

[1] Yasanın Tekrarı 5/17, Çıkış 20/13

[2] Çıkış 23/7

[3] Yasanın Tekrarı 5/17, , Çıkış 20/13

[4] Çıkış 21/12-14

[5] Yaratılış 9/6

[6] 1. Samuel 15/29

[7] Çölde Sayım 23/19

[8] 1. Samuel 15/29, Çölde Sayım 23/19

[9] Yasanın Tekrarı 5/17, Çıkış 20/13

[10] Çıkış 23/7

[11] Çölde Sayım 23/19, 1. Samuel 15/29

[12] 1. Timoteus 1/17

[13] Yuhanna 1/14

[14] Yuhanna 1/14

[15] Yasanın Tekrarı 5/17, Çıkış 20/13

[16] Çölde Sayım 23/19, 1. Samuel 15/29

[17] Mısırdan Çıkış 25/22, Leviviler 16/29-30-31-32, Çölde Sayım 14/19

[18] Hezekiel 18/19-20

“Çarmıh Anlayışının Tevrata Arzı!” için 2 yanıt

Hey! This is my first visit to your blog! We are a collection of volunteers and starting a new initiative in a community
in the same niche. Your blog provided us valuable information to work
on. You have done a extraordinary job! adreamoftrains web hosting
services

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir