Rss Feed
Tweeter button
Facebook button
Myspace button
Linkedin button

Kutsal Kitap Archive

 • Gerçekte Hıristiyanların üçlü inanışının iki yüzü vardır ki, birisi şirk, birisi birliktir. Şirk ile azarlandıkları zaman tevhid yüzünden görünürler, ittihad ile muâheze edildikleri zaman da; “biz üç diyoruz” derler. Hıristiyanlar,...

  Hristiyanlık İnancının Temelleri

  Gerçekte Hıristiyanların üçlü inanışının iki yüzü vardır ki, birisi şirk, birisi birliktir. Şirk ile azarlandıkları zaman tevhid yüzünden görünürler, ittihad ile muâheze edildikleri zaman da; “biz üç diyoruz” derler. Hıristiyanlar,...

  Continue Reading...

 •    Gerçek İncil – İncil Üzerine Bir Çalışma       Gerçekle Yüzleşmeye Hazır Mısınız? 1. Giriş  Bu yazımızda, Hristiyanların kutsal metinleri üzerine yaptığımız bir çalışmayı istifadenize sunmaktayız. Daha önce “Hz. İsa’nın...

  İncil – Gerçek İncil – İncil Üzerine Bir Çalışma

     Gerçek İncil – İncil Üzerine Bir Çalışma       Gerçekle Yüzleşmeye Hazır Mısınız? 1. Giriş  Bu yazımızda, Hristiyanların kutsal metinleri üzerine yaptığımız bir çalışmayı istifadenize sunmaktayız. Daha önce “Hz. İsa’nın...

  Continue Reading...

 • Her türlü ön yargıdan uzak, temiz, duru, dingin bir kalp ile Kur’an-ı Kerim’i idrak edecek şekilde hiç okuduk mu? Kur’an’ın Anlamıyla Buluşmak (KAB) Platformu tarafından hazırlanan kısa film…   Filmin...

  Kısa Film > Okuduk mu?

  Her türlü ön yargıdan uzak, temiz, duru, dingin bir kalp ile Kur’an-ı Kerim’i idrak edecek şekilde hiç okuduk mu? Kur’an’ın Anlamıyla Buluşmak (KAB) Platformu tarafından hazırlanan kısa film…   Filmin...

  Continue Reading...

 • Mevcut İncil’in çok büyük bir kısmının Havariler tarafından değil de, Havari olmayan ve Havarilere aidiyeti şüpheli -Matta ve Yuhanna İncilleri gibi- olup, kimliği belirsiz kişilerin yazıtlarından oluşması çok dikkat çekicidir....

  Hıristiyanlıkta Havarilik ve Havarilerin Yasaklı İncilleri

  Mevcut İncil’in çok büyük bir kısmının Havariler tarafından değil de, Havari olmayan ve Havarilere aidiyeti şüpheli -Matta ve Yuhanna İncilleri gibi- olup, kimliği belirsiz kişilerin yazıtlarından oluşması çok dikkat çekicidir....

  Continue Reading...

 • Kitab-ı Mukaddes, asırlar boyunca Yahudilerin ve Hıristiyanların dini ve sosyal yaşantılarının oluşumunda çok önemli bir rol oynamıştır ve oynamaya da devam etmektedir. Milyonlarca insan Kutsal Kitap‟ı Yüce bir Varlık tarafından gönderilmiş, ilâhi bir...

  Kutsal Kitap Eleştirisi (Doğuşu, Gelişimi ve Metotları)

  Kitab-ı Mukaddes, asırlar boyunca Yahudilerin ve Hıristiyanların dini ve sosyal yaşantılarının oluşumunda çok önemli bir rol oynamıştır ve oynamaya da devam etmektedir. Milyonlarca insan Kutsal Kitap‟ı Yüce bir Varlık tarafından gönderilmiş, ilâhi bir...

  Continue Reading...

 • “Hristiyan Batı dünyasında on asırdan beri İslâmiyet ve İslâmî ilimlerle ilgili yoğun çalışmalar yapılmaktadır. Bilhassa XVII. yüzyıldan itibaren hızını arttırarak yürütülmekte olan bu çalışmalar, Kur’an-ı Kerim, Hadis-i Şerifler ve Hz. Muhammed’in hayatı üzerinde...

  DÖRT İNCİL – Farklılıkları ve Çelişkileri

  “Hristiyan Batı dünyasında on asırdan beri İslâmiyet ve İslâmî ilimlerle ilgili yoğun çalışmalar yapılmaktadır. Bilhassa XVII. yüzyıldan itibaren hızını arttırarak yürütülmekte olan bu çalışmalar, Kur’an-ı Kerim, Hadis-i Şerifler ve Hz. Muhammed’in hayatı üzerinde...

  Continue Reading...

 • İzharul Hak – Kutsal Kitabı Nasıl Tahrif Ettiler Levent TOSLAK 2008 VAN Yüksek Lisans Tezi RAHMETULLAH EL-HİNDÎ Asıl adı, Muhammed Rahmetullah b. Halilullah el-Keyranevi el-Osmani’dir. El-Hindî, Hindistan’ın baskenti Delhi’ye baglı...

  Kutsal Kitabı Nasıl Tahrif Ettiler?

  İzharul Hak – Kutsal Kitabı Nasıl Tahrif Ettiler Levent TOSLAK 2008 VAN Yüksek Lisans Tezi RAHMETULLAH EL-HİNDÎ Asıl adı, Muhammed Rahmetullah b. Halilullah el-Keyranevi el-Osmani’dir. El-Hindî, Hindistan’ın baskenti Delhi’ye baglı...

  Continue Reading...

 • KUTSAL KİTABA İLAHİ ÇAĞRI – İZHARUL HAK ÇEVİRİSİ Yazarı: Rahmetullah El-Hindi, Mütercim: Abdulhadi Sıddık, Faran Yayıncılık Evet bu kitap, İngiliz sömürüsünde yeşeren bir İslam aliminin, Protestan Papaz Pfander’i İslam’ın gerçekleriyle...

  Kutsal Kitaba İlahi Çağrı – İzharul Hak

  KUTSAL KİTABA İLAHİ ÇAĞRI – İZHARUL HAK ÇEVİRİSİ Yazarı: Rahmetullah El-Hindi, Mütercim: Abdulhadi Sıddık, Faran Yayıncılık Evet bu kitap, İngiliz sömürüsünde yeşeren bir İslam aliminin, Protestan Papaz Pfander’i İslam’ın gerçekleriyle...

  Continue Reading...

 • KUTSAL KİTAP TAHRİF EDİLDİ Mİ? Hristiyanlığın Kutsal Metinleri, sürekli ve devamlı bir tartışma konusu olmuştur. Yahudiler, Hristiyanları, Eski Antlaşmayı değiştirmekle suçlamışken, Müslümanlar ise, Yahudileri Tevrat ve Zeburu değiştirmekle, Hıristiyanları ise...

  KUTSAL KİTAP ve TAHRİF

  KUTSAL KİTAP TAHRİF EDİLDİ Mİ? Hristiyanlığın Kutsal Metinleri, sürekli ve devamlı bir tartışma konusu olmuştur. Yahudiler, Hristiyanları, Eski Antlaşmayı değiştirmekle suçlamışken, Müslümanlar ise, Yahudileri Tevrat ve Zeburu değiştirmekle, Hıristiyanları ise...

  Continue Reading...

 • Dört İncilin Kullandıkları Kelimeler Açısından Analizi Prof. Dr. Şaban KUZGUN, Dört İncil Farklılıkları ve Çelişkileri, Fazilet Neşriyat,S 219-220-221 Dört İncil, genel olarak Hz.İsa’nın hayatını, vaaz ve nasihatlerini ve göstermiş olduğu...

  İncil’in Kelime Analizi

  Dört İncilin Kullandıkları Kelimeler Açısından Analizi Prof. Dr. Şaban KUZGUN, Dört İncil Farklılıkları ve Çelişkileri, Fazilet Neşriyat,S 219-220-221 Dört İncil, genel olarak Hz.İsa’nın hayatını, vaaz ve nasihatlerini ve göstermiş olduğu...

  Continue Reading...

 • Kutsal Kitap ve Bilimsel Gerçekler – La Bible, le Coran et la Ccience Dr. MAURICE BUCAİLLE Levent TOSLAK/ Yüksek Lisans Tezinden Alıntıdır Kitab-ı Mukaddes’in tahrifi konusunda incelemelerde bulunan arastırmacılardan biri...

  Bilim ve Tevrat

  Kutsal Kitap ve Bilimsel Gerçekler – La Bible, le Coran et la Ccience Dr. MAURICE BUCAİLLE Levent TOSLAK/ Yüksek Lisans Tezinden Alıntıdır Kitab-ı Mukaddes’in tahrifi konusunda incelemelerde bulunan arastırmacılardan biri...

  Continue Reading...

 • PAVLUS’UN MEKTUPLARI Eduart CAKA, YÜKSEK LİSANS TEZİ, 2009 Bursa PAVLUS’UN MEKTUPLARI – PAVLUS’UN KÜLLİYATINA GİRİŞ Diğer ilahi dinlerde olduğu gibi, dünyanın en önemli dinlerinden olan Hıristiyanlıkta da kutsal yazılar ve...

  Pavlusun Kutsal Kitabı

  PAVLUS’UN MEKTUPLARI Eduart CAKA, YÜKSEK LİSANS TEZİ, 2009 Bursa PAVLUS’UN MEKTUPLARI – PAVLUS’UN KÜLLİYATINA GİRİŞ Diğer ilahi dinlerde olduğu gibi, dünyanın en önemli dinlerinden olan Hıristiyanlıkta da kutsal yazılar ve...

  Continue Reading...

 • Gerçekle Yüzleşmeye Hazırmısın! Aşağıda, Kutsal Kitap ve İncil Yazarı Pavlusun iki farklı mektubundan alıntı yapacağız. İki farklı öğüdünü, tavsiyesini sizlerle paylaşacağız. İlk yapacağımız alıntı da, Pavlus Misyonerlik çalışmalarında ahlaki davranmanın...

  Kutsal Kitaptan Öğüt

  Gerçekle Yüzleşmeye Hazırmısın! Aşağıda, Kutsal Kitap ve İncil Yazarı Pavlusun iki farklı mektubundan alıntı yapacağız. İki farklı öğüdünü, tavsiyesini sizlerle paylaşacağız. İlk yapacağımız alıntı da, Pavlus Misyonerlik çalışmalarında ahlaki davranmanın...

  Continue Reading...

 • Kutsal Kitap Eleştirisi Tevrat, Zebur ve İncil Nasıl Yazıldı? T.C. SAKARYA ÜNGVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KUTSAL KİTAP ELEŞTİRİSİ (DOĞUŞU, GELİŞİMİ VE METOTLARI)   YÜKSEK LİSANS TEZİ Muhammed Ali BAĞIR Enstitü...

  Kutsal Kitap Eleştirisi

  Kutsal Kitap Eleştirisi Tevrat, Zebur ve İncil Nasıl Yazıldı? T.C. SAKARYA ÜNGVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KUTSAL KİTAP ELEŞTİRİSİ (DOĞUŞU, GELİŞİMİ VE METOTLARI)   YÜKSEK LİSANS TEZİ Muhammed Ali BAĞIR Enstitü...

  Continue Reading...

 • HANGİ TEVRAT – İbn-i Hazm Aşağıdaki metnin tamamı “TEVRAT’IN TAHRİFİ MESELESİNE MÜSLÜMAN VE YAHUDİ CEPHESİNDEN BİR BAKıŞ, Dr. Baki ADAM” isimli eserden alıntıdır. Bu değerli çalışmasından dolayı Baki ADAM beyi...

  Hangi Tevrat – İbn-i Hazm

  HANGİ TEVRAT – İbn-i Hazm Aşağıdaki metnin tamamı “TEVRAT’IN TAHRİFİ MESELESİNE MÜSLÜMAN VE YAHUDİ CEPHESİNDEN BİR BAKıŞ, Dr. Baki ADAM” isimli eserden alıntıdır. Bu değerli çalışmasından dolayı Baki ADAM beyi...

  Continue Reading...

 • Matta İncile Ekleme mi Yaptı? Yoksa Basit Bir Hata mı Yaptı? Değerli okuyucularım! Yeni bir yazımızla, yine birlikteyiz. Bugün kü yazımız, İncilin, Matta Kitabının, 2. Bölümünün 23. ayeti hakkında olacaktır....

  Matta İncile Neyi Ekledi!…

  Matta İncile Ekleme mi Yaptı? Yoksa Basit Bir Hata mı Yaptı? Değerli okuyucularım! Yeni bir yazımızla, yine birlikteyiz. Bugün kü yazımız, İncilin, Matta Kitabının, 2. Bölümünün 23. ayeti hakkında olacaktır....

  Continue Reading...

 • Luka Bir Kurban mı? Nasıl Zorla İncil Yazarı Oldu!… Değerli okuyucular! Bu yazımız da, İncil yazarlarından olduğu söylenen, iddia edilen Luka’nın kitabını inceleyeceğiz. Luka’nın eserleri, İncil de önemli bir yer...

  İncil Yazarı Luka Bir Kurban mı?

  Luka Bir Kurban mı? Nasıl Zorla İncil Yazarı Oldu!… Değerli okuyucular! Bu yazımız da, İncil yazarlarından olduğu söylenen, iddia edilen Luka’nın kitabını inceleyeceğiz. Luka’nın eserleri, İncil de önemli bir yer...

  Continue Reading...

 • Yuhanna İncilini Kim Yazdı? Kitabın Yazarı Şuan Kaç Yaşında! Kıymetli okuyucular! Bu yazımız da, İncilin Yuhanna Kitabının yazarını konu edineceğiz. Hatırlayacağınız gibi, bundan önceki yazımız da, Luka kitabını ele almış...

  Yuhanna İncilini Kim Yazdı?

  Yuhanna İncilini Kim Yazdı? Kitabın Yazarı Şuan Kaç Yaşında! Kıymetli okuyucular! Bu yazımız da, İncilin Yuhanna Kitabının yazarını konu edineceğiz. Hatırlayacağınız gibi, bundan önceki yazımız da, Luka kitabını ele almış...

  Continue Reading...

 • Gerçek Tevrat Nerede? Değerli okuyucular! Uzun zamandır üzerinde çalışmakta olduğum bir konuyu sizinle paylaşmak istiyorum. Hatırlayacağınız gibi, daha önce “Kutsal Kitapta yapılan tahrifler ve mevcut İncil’in Hz İsa’ya (as) ait...

  Gerçek Tevrat Nerede?

  Gerçek Tevrat Nerede? Değerli okuyucular! Uzun zamandır üzerinde çalışmakta olduğum bir konuyu sizinle paylaşmak istiyorum. Hatırlayacağınız gibi, daha önce “Kutsal Kitapta yapılan tahrifler ve mevcut İncil’in Hz İsa’ya (as) ait...

  Continue Reading...

 • Hz İsa’nın (as) İncili! Gerçek İncil Nerede? Sonra bunların izinden ardarda peygamberlerimizi gönderdik. Meryem oğlu İsa’yı da arkalarından gönderdik, ona İncil’i verdik…[1] Kıymetli arkadaşlarım, bu yazımıza bir Kur’an-ı Kerim ayetiyle...

  Gerçek İncil Nerede?

  Hz İsa’nın (as) İncili! Gerçek İncil Nerede? Sonra bunların izinden ardarda peygamberlerimizi gönderdik. Meryem oğlu İsa’yı da arkalarından gönderdik, ona İncil’i verdik…[1] Kıymetli arkadaşlarım, bu yazımıza bir Kur’an-ı Kerim ayetiyle...

  Continue Reading...