Rss Feed
Tweeter button
Facebook button
Myspace button
Linkedin button

Teolojik Çalışmalar Archive

 • Bu çalışmamızda “Hristiyanlıkta Sünnet” konusunu ele alacağız. Bu çalışmayı yapmamızın nedeni, Kutsal Kitabın bir bütün olduğunu söyleyen Hristiyanların, aslında bu bütünlüğü reddeden tutum ve davranışlarıdır. Onların bu tutum ve davranışlarının...

  Hristiyanlıkta Sünnet

  Bu çalışmamızda “Hristiyanlıkta Sünnet” konusunu ele alacağız. Bu çalışmayı yapmamızın nedeni, Kutsal Kitabın bir bütün olduğunu söyleyen Hristiyanların, aslında bu bütünlüğü reddeden tutum ve davranışlarıdır. Onların bu tutum ve davranışlarının...

  Continue Reading...

 • Hıristiyan dünyasının büyük bir kitlesini oluşturan Katolik Kilisesi’ne ait olan papanın yanılmazlığı meselesi, gerek Katolik Kilisesi içinde, gerekse diğer Hıristiyan kiliseleri içerisinde tartışmalı konulardan biridir. Tartışmanın temelindeki sorun ise, yanılmazlığın...

  Papanın Yanılmazlığı Sorunu!…

  Hıristiyan dünyasının büyük bir kitlesini oluşturan Katolik Kilisesi’ne ait olan papanın yanılmazlığı meselesi, gerek Katolik Kilisesi içinde, gerekse diğer Hıristiyan kiliseleri içerisinde tartışmalı konulardan biridir. Tartışmanın temelindeki sorun ise, yanılmazlığın...

  Continue Reading...

 • Papalık tarihî süreç içerisinde ortaya çıkmış ve şekillenmiş bir kurumdur. Roma Kilisesi, Batı Roma’nın yıkılmasının ardından, beliren otorite boşluğunun avantajından da faydalanarak, bölgede önemli bir unsur haline gelmiştir. 8. yüzyılda,...

  Papalık Kurumunun Ortaya Çıkışı, Tarihsel Gelişimi ve Bugünkü Durumu

  Papalık tarihî süreç içerisinde ortaya çıkmış ve şekillenmiş bir kurumdur. Roma Kilisesi, Batı Roma’nın yıkılmasının ardından, beliren otorite boşluğunun avantajından da faydalanarak, bölgede önemli bir unsur haline gelmiştir. 8. yüzyılda,...

  Continue Reading...

 • İlgili pdf dosyasına ulaşmak için, aşağıda ki başlığa tıklayınız. Tevrat ve İncilin İtikat Açısından Kur’an’a Arzı BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: Kutsal Kitap Eleştirisi (Doğuşu, Gelişimi ve Metotları) DÖRT İNCİL –...

  Tevrat ve İncilin İtikat Açısından Kur’an’a Arzı

  İlgili pdf dosyasına ulaşmak için, aşağıda ki başlığa tıklayınız. Tevrat ve İncilin İtikat Açısından Kur’an’a Arzı BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: Kutsal Kitap Eleştirisi (Doğuşu, Gelişimi ve Metotları) DÖRT İNCİL –...

  Continue Reading...

 • Teslis İnancı Hakkında Bir Değerlendirme Teslis İnancı, Hıristiyanlıkta, üzerinde tamamen ittifak edilmiş, bütünüyle kabul görmüş bir fikir değildir. Teslis, Hristiyanlıkta, genel anlamda ve büyük bir kesimin inanç şeklini ifade etme...

  Teslis Nedir?

  Teslis İnancı Hakkında Bir Değerlendirme Teslis İnancı, Hıristiyanlıkta, üzerinde tamamen ittifak edilmiş, bütünüyle kabul görmüş bir fikir değildir. Teslis, Hristiyanlıkta, genel anlamda ve büyük bir kesimin inanç şeklini ifade etme...

  Continue Reading...

 • Allah’ın Kelam Sıfatı Beden Aldı mı? İsa Mesihi (a.s.) Tanrılaştırdı mı? Hatırlayacağınız gibi, dün kü yazımız da, İncilin Yuhanna Kitabı’nın 1. Bölümünde, Meryemoğlu İsa Mesihin İlahlığını idddia edenlerin delillerini Kutsal...

  Kelam-Söz “İnsan” Oldu mu?

  Allah’ın Kelam Sıfatı Beden Aldı mı? İsa Mesihi (a.s.) Tanrılaştırdı mı? Hatırlayacağınız gibi, dün kü yazımız da, İncilin Yuhanna Kitabı’nın 1. Bölümünde, Meryemoğlu İsa Mesihin İlahlığını idddia edenlerin delillerini Kutsal...

  Continue Reading...

 • Hristiyanlık Kültürü ve Dört İncil Üzerine Bir İnceleme! Prof. Dr. Şaban KUZGUN, Dört İncil Farklılıkları ve Çelişkileri, Fazilet Neşriyat Hristiyan Batı Dünyasının kültürünün temelini teşkil eden Kitâb-ı Mukaddesin “Eski Ahid”...

  Hristiyanlık Üzerine…

  Hristiyanlık Kültürü ve Dört İncil Üzerine Bir İnceleme! Prof. Dr. Şaban KUZGUN, Dört İncil Farklılıkları ve Çelişkileri, Fazilet Neşriyat Hristiyan Batı Dünyasının kültürünün temelini teşkil eden Kitâb-ı Mukaddesin “Eski Ahid”...

  Continue Reading...

 • Kutsal Kitap ve Hristiyanlık İnancı Hakkında Bir Değerlendirme Bilal DOĞAN – 2008 Doktora Tezi, HIRİSTİYANLIKTA ASLİ GÜNAH DOKTRİNİ ( PAVLUS – PELAGİUS ÖRNEĞİ ) Hıristiyanlıkta inanç kavramı; “dogma”, “confessio”, ve...

  Kutsal Kitap ve Hristiyanlık İnancı

  Kutsal Kitap ve Hristiyanlık İnancı Hakkında Bir Değerlendirme Bilal DOĞAN – 2008 Doktora Tezi, HIRİSTİYANLIKTA ASLİ GÜNAH DOKTRİNİ ( PAVLUS – PELAGİUS ÖRNEĞİ ) Hıristiyanlıkta inanç kavramı; “dogma”, “confessio”, ve...

  Continue Reading...

 • Ebioniteler’den Arius’a: Eskiçağ Doğu Hristiyanlığında İsa Teolojisi Tartışmaları Prof. Dr. Turhan KAÇAR – AÜİFD Cilt XLIV (2003) Sayı 2 s.187-206 M.S. 318-323 yılları arasında Alexandria’da (İskenderiye / Mısır) çıkan ve...

  İsa (as) Teolojisi Tartışmaları

  Ebioniteler’den Arius’a: Eskiçağ Doğu Hristiyanlığında İsa Teolojisi Tartışmaları Prof. Dr. Turhan KAÇAR – AÜİFD Cilt XLIV (2003) Sayı 2 s.187-206 M.S. 318-323 yılları arasında Alexandria’da (İskenderiye / Mısır) çıkan ve...

  Continue Reading...

 • Kutsal Kitapta’ki Kutsal Melkisedek! Meşhur bir Meçhul!… Bugün kü yazımız da, meçhul ve meşhur bir karakteri, bazılarına göre bizzat Tanrı konumunda olan birisini, “Melkisedek” i konu edineceğiz. Melkisedek hakkında, daha...

  Melkisedek ve Kutsal Kitap

  Kutsal Kitapta’ki Kutsal Melkisedek! Meşhur bir Meçhul!… Bugün kü yazımız da, meçhul ve meşhur bir karakteri, bazılarına göre bizzat Tanrı konumunda olan birisini, “Melkisedek” i konu edineceğiz. Melkisedek hakkında, daha...

  Continue Reading...

 • Hz İsa’nın (as) Saklanan Gerçek Soyu!.. Hz Meryemin Soyağacı!.. Giriş: Bu yazımızda, Hz İsa’nın (as) İncillerde bildirilen soyağaçlarını ele alacağız. Bu soyağaçlarını ele alırken, Matta ve Luka İncillerinde belirtilen soyağaçlarının...

  Hz. İsa’nın (as) Saklanan Soyu

  Hz İsa’nın (as) Saklanan Gerçek Soyu!.. Hz Meryemin Soyağacı!.. Giriş: Bu yazımızda, Hz İsa’nın (as) İncillerde bildirilen soyağaçlarını ele alacağız. Bu soyağaçlarını ele alırken, Matta ve Luka İncillerinde belirtilen soyağaçlarının...

  Continue Reading...

 • Seleucia Konsili – Silifke Konsili MS 359 Teslisin Reddedildiği Konsil!!! Giriş: Bu çalışmamız da, Hristiyanlık tarihinde Hristiyanlığın ve Kutsal Kitabın oluşumunda büyük önem arzeden, Konsil ve Sinod geleneğinin bir parçası...

  Teslisin Reddedildiği Konsil Seleucia

  Seleucia Konsili – Silifke Konsili MS 359 Teslisin Reddedildiği Konsil!!! Giriş: Bu çalışmamız da, Hristiyanlık tarihinde Hristiyanlığın ve Kutsal Kitabın oluşumunda büyük önem arzeden, Konsil ve Sinod geleneğinin bir parçası...

  Continue Reading...

 • Tarihteki İznik Konsili ve İncilin Yazılma Serüveni Kıymetli arkadaşlarım, okuyacağınız bu yazıda, Hıristiyan Tarihinde ve inanç sisteminde önemli bir yeri olan İznik Konsülünün üzerinde durmaya çalıştık. Bununla birlikte, İncilin yazılma...

  İznik Konsili ve İncil

  Tarihteki İznik Konsili ve İncilin Yazılma Serüveni Kıymetli arkadaşlarım, okuyacağınız bu yazıda, Hıristiyan Tarihinde ve inanç sisteminde önemli bir yeri olan İznik Konsülünün üzerinde durmaya çalıştık. Bununla birlikte, İncilin yazılma...

  Continue Reading...

 • İnsan Doğuştan Günahlımı Doğar? Asli Günah Bir Senaryo mu? Hıristiyan inancına göre her doğan insan, insanlığın atası olan Hz Âdemin (as) yasaklanan şeyi yemesi üzerine günahlı doğmaktadır. Günah kalıtsal bir...

  Asli Günah Senaryosu!…

  İnsan Doğuştan Günahlımı Doğar? Asli Günah Bir Senaryo mu? Hıristiyan inancına göre her doğan insan, insanlığın atası olan Hz Âdemin (as) yasaklanan şeyi yemesi üzerine günahlı doğmaktadır. Günah kalıtsal bir...

  Continue Reading...

 • Çarmıhta ki Hatalar Zinciri ve Çarmıh Anlayışının Tevrata Arzı! Değerli okuyucular! Bu yazımız da, Hristiyan inancının temelini oluşturan “Çarmıh Teolojisi” ni ele alacağız. Bilindiği üzere, Hristiyan inancına gore Meryemoğlu İsa...

  Çarmıh Anlayışının Tevrata Arzı!

  Çarmıhta ki Hatalar Zinciri ve Çarmıh Anlayışının Tevrata Arzı! Değerli okuyucular! Bu yazımız da, Hristiyan inancının temelini oluşturan “Çarmıh Teolojisi” ni ele alacağız. Bilindiği üzere, Hristiyan inancına gore Meryemoğlu İsa...

  Continue Reading...

 • Üç İsa (as) İki Hayal Bir Gerçek   Meryemoğlu İsa Mesih (as) insanlık tarihinin en tartışmalı karakterlerinden birisidir. Kimliği hakkında üç dinin üç farklı görüşü vardır. Bu nedenle yazımızın başlığını...

  Üç İsa (as) İki Hayal Bir Gerçek

  Üç İsa (as) İki Hayal Bir Gerçek   Meryemoğlu İsa Mesih (as) insanlık tarihinin en tartışmalı karakterlerinden birisidir. Kimliği hakkında üç dinin üç farklı görüşü vardır. Bu nedenle yazımızın başlığını...

  Continue Reading...