Kategoriler
Akademik Çalışmalar Kutsal Kitap Saklanan Gerçekler Türkçe

Hıristiyanlıkta Havarilik ve Havarilerin Yasaklı İncilleri

havarilerMevcut Ä°ncil’in çok büyük bir kısmının Havariler tarafından deÄŸil de, Havari olmayan ve Havarilere aidiyeti şüpheli -Matta ve Yuhanna Ä°ncilleri gibi- olup, kimliÄŸi belirsiz kiÅŸilerin yazıtlarından oluÅŸması çok dikkat çekicidir. Havarilere atfedilen Ä°nciller ise kilise tarafından apokrif, geçersiz sayılmıştır.

Havariler, Kanonik İnciller’e göre, İsa tarafından bizzat seçilmiş on iki kişiden oluşan yardımcı grubu ifade eder. İsa’nın misyon yılları süresince kendisiyle birlikte bulunmuş ve İsa’dan sonra da Hıristiyanlığın yayılması için çalışmışlardır. Havarilerin isimleri; Petrus adını verdiği Simun, onun kardeşi Andreas, Yakup, Yuhanna, Filipus, Bartalmay, Matta, Tomas, Alfay oğlu Yakup, Yurtsever diye tanınan Simun, Yakup oğlu Yahuda ve sonradan İsa’yı ele veren Yahuda İskariyot şeklindedir. Yahuda İskariyort’un, İsa’ya ihanetinden sonra onun yerine havariler tarafından Matiya seçilmiştir.

Hıristiyanlığın yayılmasında, kendisini havarilerden biri olarak kabul eden Pavlus’un etkisi büyük olmuştur. Havariler dönemi, Hıristiyanlığın temel şekillenme dönemini oluşturmaktadır. Bu dönemde Filistin, Anadolu ve Avrupa’nın birçok yerleşim bölgesinde cemaatler oluşmuş ve kiliseler kurulmuştur. Pavlus, bir havari olmamasına rağmen, yaptığı misyonerlik faaliyetleriyle, on iki havariyi gölgede bırakmış bir şahsiyettir. Hıristiyan teolojisinin, hukukunun, ahlakının, kilise ve kurumlarının şekillenmesinde onun etkileri vardır.

İlgili pdf dosyasını aşağıdaki başlığı tıklayarak okuyabilirsiniz.

Hıristiyanlık`ta Havarilik ve Havarilerin İncilleri

“Hıristiyanlıkta Havarilik ve Havarilerin Yasaklı Ä°ncilleri” için 3 yanıt

Impart you for all your semiprecious severe activity on this diary. My mom loves managing cyberspace explore and it is rich to realize why. My relative and i experience all regarding the peppy way you redeem very reformatory steps through this web place and as surface amount greeting from others almost this substance weigh while our choice tike is really acquisition a lot. Revel the remaining parceling of the twelvemonth. You hump been carrying out a pretty change job. https://www.embromix.com

Mi respeto cliente colega de !
¿Qué son los préstamos personales?

https://zaem.pp.ua/img/Loans2.jpg

Solicitar un préstamo es la mejor opción para financiar sus proyectos y esperanzas, o posibles gastos adicionales que puedan surgir. Es el producto bancario que le permitirá recibir una cierta cantidad de dinero acordada entre el solicitante, usted y el prestatario o banco que ofrecerá el préstamo en línea.

Préstamos personales, ¿son para mi?

¡Naturalmente! Estos productos financieros son para todos aquellos que necesitan un pequeño impulso en algún momento. Y todo es mejor si puede obtener su préstamo en línea sin papeleo

¿Cómo conseguir mi préstamo personal online?

Con el simulador, puede solicitar financiación de forma gratuita. Negociamos con las entidades TOP para obtener el préstamo personal más adecuado para usted. El proceso es 100% en línea, sin comisiones y sin papeleo.

¿Te habíamos dicho que nuestros préstamos personales no tienen letra pequeña?

El proceso del préstamo demora aproximadamente 5 minutos. Préstamo instantáneo en línea!

Puedes solicitar desde 750€ hasta 50.000€, con un TIN variable desde el 4,65% TIN (4,75% TAE) hasta un máximo del 34,10% TIN (39,97% TAE) para devolver en un plazo de entre 6 hasta 96 meses. Estas condiciones de financiación dependen de la nota de tu capacidad financiera o .

Sinceramente, Ksenia Yevtushenko
gerente de proyecto de préstamo en línea

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir