Hristiyanlık İnancının Temelleri

897Gerçekte Hıristiyanların üçlü inanışının iki yüzü vardır ki, birisi şirk, birisi birliktir. Şirk ile azarlandıkları zaman tevhid yüzünden görünürler, ittihad ile muâheze edildikleri zaman da; “biz üç diyoruz” derler. Hıristiyanlar, baba, oğul, ruhul-kudüs diye ayırdıkları üç ilâhı, bir Allah olmak üzere birleştirdikleri zaman bu birlikte Mesih’i kastederler. Baba ve Ruhu’l-kudüs’ün oğulda cesetlendiğini düşünürler ki, işte “Allah, Meryemoğlu Mesih’ten ibaret” dedikleri budur. Küfür olması için “Mesih, ilâhtır” demek bile yeterli olduğunda, şüphe yok ise de, böyle demek, “Mesih, ilâhtır” veya “Allah, Mesih’tir” demenin aynı olmadığı için buna hıristiyan mezheplerinin hangisinin açık ve hangisinin gizli bir şekilde temas edeceğini biraz düşünelim:

Birincisi: “Allah” bir özel isim olduğu gibi, Meryemoğlu Mesih isminin de bir şahsı ifade eden bir özel isim olduğu açıktır. Bunun için “Allah, Meryem’in oğlu Mesih’dir” demek, Allah ile Mesih arasında, “Mesih İsa’dır” demek gibi tam bir şahsî birliği iddia etmektir. Ve böyle diyenler Mesih’i ancak lahut (Allah)tan ibaret bir şahsî hüviyet farzetmiş olurlar. Ve Meryem’in oğlu olan bir insanî şahıstan insanlığı uzaklaştırıp, onu yalnız Allah olarak almış olurlar. Bu şekilde, “Allah, Mesih’tir” demek, “Mesih Allah’tır” demenin aynıdır. Mantık bakımından birisi diğerine “aks” olur.

İkincisi, resmî hıristiyanların iddia ettikleri gibi Mesih’in Allah’tan başka insanlık tarafı bulunduğu, Mesih’in hem tam bir ilâh, hem de tam bir insan ve hatta küllî bir insan olduğu tasavvur edildiğine göre anılan söz: “Allah bir insandır veya bir çeşit insandır” demek gibi bir cüz’i birliği veya hulûl (başka cisme girme) iddia etmek olur. Bu takdirde, “Allah, Meryem’in oğlu Mesih’tir” sözü, ” Mesih aynen Allah”tır” demek olmasa da “Mesih’in bir kısmı: bir cüz’ü Allah’tır, Mesih’in dışında Allah yoktur; fakat Mesih’te Allah’tan başka bir şey de bulunabilir” demek olur.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN