Kategoriler
Kutsal Kitap Saklanan Gerçekler Türkçe

Hristiyanlık İnancının Temelleri

897Gerçekte Hıristiyanların üçlü inanışının iki yüzü vardır ki, birisi ÅŸirk, birisi birliktir. Åžirk ile azarlandıkları zaman tevhid yüzünden görünürler, ittihad ile muâheze edildikleri zaman da; “biz üç diyoruz” derler. Hıristiyanlar, baba, oÄŸul, ruhul-kudüs diye ayırdıkları üç ilâhı, bir Allah olmak üzere birleÅŸtirdikleri zaman bu birlikte Mesih’i kastederler. Baba ve Ruhu’l-kudüs’ün oÄŸulda cesetlendiÄŸini düşünürler ki, iÅŸte “Allah, MeryemoÄŸlu Mesih’ten ibaret” dedikleri budur. Küfür olması için “Mesih, ilâhtır” demek bile yeterli olduÄŸunda, şüphe yok ise de, böyle demek, “Mesih, ilâhtır” veya “Allah, Mesih’tir” demenin aynı olmadığı için buna hıristiyan mezheplerinin hangisinin açık ve hangisinin gizli bir ÅŸekilde temas edeceÄŸini biraz düşünelim:

Birincisi: “Allah” bir özel isim olduÄŸu gibi, MeryemoÄŸlu Mesih isminin de bir ÅŸahsı ifade eden bir özel isim olduÄŸu açıktır. Bunun için “Allah, Meryem’in oÄŸlu Mesih’dir” demek, Allah ile Mesih arasında, “Mesih Ä°sa’dır” demek gibi tam bir ÅŸahsî birliÄŸi iddia etmektir. Ve böyle diyenler Mesih’i ancak lahut (Allah)tan ibaret bir ÅŸahsî hüviyet farzetmiÅŸ olurlar. Ve Meryem’in oÄŸlu olan bir insanî ÅŸahıstan insanlığı uzaklaÅŸtırıp, onu yalnız Allah olarak almış olurlar. Bu ÅŸekilde, “Allah, Mesih’tir” demek, “Mesih Allah’tır” demenin aynıdır. Mantık bakımından birisi diÄŸerine “aks” olur.

Ä°kincisi, resmî hıristiyanların iddia ettikleri gibi Mesih’in Allah’tan baÅŸka insanlık tarafı bulunduÄŸu, Mesih’in hem tam bir ilâh, hem de tam bir insan ve hatta küllî bir insan olduÄŸu tasavvur edildiÄŸine göre anılan söz: “Allah bir insandır veya bir çeÅŸit insandır” demek gibi bir cüz’i birliÄŸi veya hulûl (baÅŸka cisme girme) iddia etmek olur. Bu takdirde, “Allah, Meryem’in oÄŸlu Mesih’tir” sözü, ” Mesih aynen Allah”tır” demek olmasa da “Mesih’in bir kısmı: bir cüz’ü Allah’tır, Mesih’in dışında Allah yoktur; fakat Mesih’te Allah’tan baÅŸka bir ÅŸey de bulunabilir” demek olur.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

 

“Hristiyanlık Ä°nancının Temelleri” için 5 yanıt

Aw, this was a really nice post. Finding the time and actual effort to generate a really good article… but what can I say… I procrastinate a whole lot and don’t seem to get anything done.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir