Kutsal Kitaptan Öğüt

pavlusGerçekle Yüzleşmeye Hazırmısın!

Aşağıda, Kutsal Kitap ve İncil Yazarı Pavlusun iki farklı mektubundan alıntı yapacağız. İki farklı öğüdünü, tavsiyesini sizlerle paylaşacağız.

İlk yapacağımız alıntı da, Pavlus Misyonerlik çalışmalarında ahlaki davranmanın “utanç verici, gizli yollardan ve hileye başvurmaktan” uzak durmanın ve cesur olmanın öneminden bahsetmektedir. Bu elbette ki takdir edilebilecek, güzel bir davranış biçimidir.

İkinci yapacağımız alıntı da ise, Pavlusun kendi Misyonerlik çalışmalarında insanları nasıl aldattığını, insanları Hristiyanlaştırmak için nelere başvurduğunu, hangi hileleri yaptığını, insanlara kendisini nasıl başka gösterdiğini, kendi ağzından dinleyeceğiz.

Birinci Alıntı – Hileden Uzak Durmak:

2.Ko.4: 1 Bu hizmeti Tanrı’nın merhametiyle üstlendiğimiz için cesaretimizi yitirmeyiz. 2 Utanç verici gizli yolları reddettik. Hileye başvurmayız, Tanrı’nın sözünü de çarpıtmayız. Gerçeği ortaya koyarak kendimizi Tanrı’nın önünde her insanın vicdanına tavsiye ederiz.

İkinci Alıntı – İnsanları Kandırmak:

1.Ko.9: 19 Ben özgürüm, kimsenin kölesi değilim. Ama daha çok kişi kazanayım diye herkesin kölesi oldum.  20 Yahudiler’i kazanmak için Yahudiler’e Yahudi gibi davrandım. Kendim Kutsal Yasa’nın denetimi altında olmadığım halde, Yasa altında olanları kazanmak için onlara Yasa altındaymışım gibi davrandım.  21 Tanrı’nın Yasası’na sahip olmayan biri değilim, Mesih’in Yasası altındayım. Buna karşın, Yasa’ya sahip olmayanları kazanmak için Yasa’ya sahip değilmişim gibi davrandım.  22 Güçsüzleri kazanmak için onlarla güçsüz oldum. Ne yapıp yapıp bazılarını kurtarmak için herkesle her şey oldum.