Kategoriler
Misyonerlik Saklanan Gerçekler Türkçe

Misyonerlik, Basın – Yayın, Ä°nkültürasyon

misyoner9PROTESTANLARIN TÜRKIYE’DEKI FAALIYETLERI
ÖMER TOPCU/Yüksek Lisans Tezi, Istanbul, 2006, S. 40-45

Misyonerlerin Yöntemlerine bakmak için öncelikle Pavlus’un ögretilerinde hangi yöntemleri öne çıkardıgına bakmak gerekmektedir. Pavlus, insanları kendi ögretilerine inandırmak için adeta her seyi caiz gördügünü ve her yolu denedigini, inanıp kabul etmedigi halde karsısındakileri kendi tarafına çekebilmek amacıyla onların çesitli inanç ve görüslerini kabul ediyormus gibi görünüp en masum bir ifadeyle ‘takiyye’ yaptıgını, kısaca amacını gerçeklestirebilmek için her yolu denedigini anlatmaktadır.

Islam düsüncesinin son derece önem verdigi ‘ya oldugun gibi görün göründügün gibi ol’ prensibine karsı, hedefe ulasmak için ‘gerektiginde olmadıgın gibi görünebilirsin’ tavrını yeglemesidir. Burada Makyavelli’nin (N.Machiavelli) çokça tartısılan meshur ‘davaya giden her yol mübahtır’ akla gelmektedir. Günümüz misyonerlerinin gittikleri yörelerde basvurdukları yöntemler dikkate alındıgında, Pavlus’un bu metodolojisinin misyonerlikte temel alındıgı anlasılmaktadır.

Günümüz Protestan misyoner gurupların en önemli misyonerlik yöntemlerinden biri ’sartlara uydurma ve kültürlenme ‘(inkültürasyon) yöntemidir184. Kavram sosyoloji ve antropolojide ,insanların sosyal egitim süreci içinde nasıl sosyallestirilecegi anlamında kullanılır. Ancak sözcük, kilise teolojisi içinde kullanılmaya baslandıgında, iletisim içinde olan Hristiyanlıgın inancının, misyon yönlerinden biri anlamına gelmektedir. Yani tamamen evangelizasyon (incil’i insanlar asında yayma) anlayısıyla iliskilidir.185 Inkültürasyon(Incil’i kültüre yerlestirme) Incil’in, tohumun, Isa’nın, halihazırda bulundugunun, yeni bir kültüre, Kutsal Ruh’un yönlendirmesiyle ekimi ve yeni, yerli bir kilisenin yapılmasıdır’ seklinde tarif edilmistir.186

Bu kavram ilk defa 1970’li yıllarda Dünya kiliseler Birliginin yayınladıgı dökümanlarda, kilise memuriyetleri için eleman yetistiren kuruluslarla ilgili kullanılmaya baslamıs zamanlada bütün misyonerlik faaliyetleri dahil olmak üzere her alanda kullanılmıstır.187

Hristiyan misyonerler, inkültürasyon gerçeklestirmek istedikleri bölgenin insanlarına, yeni inançlarını uygulamada pagan kültüründen gelmeyip onun hatırlanmasına neden olmayan bir takım kültürel elementleri kullanma iznini verirler. Ayrıca Inkültürasyonu gerçeklestirirken kültürün elemenlerine, bütün bir parça olarak bakmayıp bunların birbirinden ayrı ögeler oldugu düsünülüp Hristiyan kilisenin hizmeti dogrultusunda neyin devam etmesi ne neyinde uygulanmaması gerektigine dikkat edilmelidir.

Incil’i kültüre yerlestirmede inanç, tohum ve uygulamada kabuk olarak algılanır. Batı kiliselerinde oldugu sekliyle inanç, özdür, tohumdur; bununla beraber misyonerlerin gitmis oldugu yerler ise kabuktur. Tohumun gelismesi için, hiçbir degisiklige ugramadan yeni kültür içinde adaptasyonunun saglanması gerektigi gibi bu yeni kültürde tohuma adapte edilmeli onu yabancı görmemelidir.

Bu konuda misyonerlere nasıl davranmaları gerektigi ile ilgili bilgi verilirken 1959 yılında yapılan bir bildiride ‘Misyonerlerin, gitmis oldukları bölgedeki insanların yapıp ettiklerinin dine ve ahlaka aykırı olmadıgı sürece bu kisilere herhangi bir zorlamada bulunmamalarının’ gerekliligi dile getirilmistir.188

Metod ülkemizde özellikle Kürt ve Alevi asıllı vatandaslarımız üzerinde basarıyla uygulanmaktadır. Hristiyanlıgı seçen Alevi asıllı vatandaslarımızın, Hristiyanlıgı seçtikten sonrada saz ve semah gibi kendi kültürel ögelerini devam ettirmeleri metodun basarıyla uygulandıgının bir göstergesidir. Yönetemin Protestanların misyonerlik faaliyetlerine faydalarını da söyle sıralarabiliriz:

1)Bu çerçevede yapılan misyonerlik Tanrının sadece belli bir kültüre degil bütün kültürlere yönelik oldugu tezini savunmaktadır.Buda dolayısıyla misyonerligi evrensel boyuta tasımaktadır.

2)Sartlara uydurma baglamında yapılan misyonerlik ülkemizde özellikle büyük sehirler ve Güney Dogu bölgemizde oldugu gibi bir çok yerel legal ve illagel(Türkiyede ev kiliseler olarak adlandırılmıstır) mahalli kiliselerin olusmasına sebep olmustur189.

Bu iki maddeye katkı olarak bu metodla, misyonerlik yapılacak bölgenin kılcal damarlarına kadar girildigini söylemek çok yerinde olacaktır.

Günümüzde kullanılan bir çok misyonerlik yöntemi Sartlara Uydurma ve Kültürlenme yöntemi vasıtasıyla ortaya çıkmıstır. Bunlardan diger bi dikkat çekici olanı ise misyonerlere gösterilen tepkinin azaltılması için Incilin ve misyonerlik faaliyetlerinde kullanılan materyallerin yerel dillere çevrilerek sunulmasıdır. Ãœlkemizde bunun en dikkat çekici örnegi Incillerin Kürtçe’ye çevrilerek basılıp dagıtılmasıdır. Emniyet yetkilileri, son 3 yılda dagıtılan Incil sayısının 8 milyonu astıgını, bu kadar Incil’i ücretsiz dagıtmanın büyük bir maddi güç gerektirdigini dile getirerek, misyonerlik yapan kurulusların gelir kaynaklarının ve ödedikleri vergi miktarının bilinemedigini vurguladılar.190

Protestan misyonerler teknolojiyide çok aktif bir sekilde kullanmaktadırlar. Hatta kendilerinin teknolojide üstün olmalarını kendi mezheplerine baglamaktadırlar.191

Basın Yayın
Çagımızda insanlara ulasmanın en kolay yolu medya denen fenomendir. Televizyonlar, gazeteler, dergiler, internet siteleri, kitaplar insanlıgı yönlendirmenin bir açıdan da yönetmenin en kolay yolu haline gelmistir.Bu gerçegi fark eden misyonerler 200 sene önce Osmanlı’da ABCFM’nin ilk defa Girit’te kurdugu bugun SEV ile faaliyetlerine devam eden matbaa ile bu basın yayım hayatına girmisler, günümüzde onlarca internet sitesi, yayın evleri, gazeteler, dergiler, radyolar ile faaliyetlerine devam etmektedirler.

Yayın Evleri
K….. Yayıncılık: Kendilerine Mesih inanlısı adını veren , önceleri brosür dagıtarak misyonerlik yapan 3 kisi tarafından 1993 yılında K….. Yayıncılık ve K….. Gazetesi kurulmustur.Önceleri ayda bir yayın yaparken suan 2 ayda bir çıkmaktadır192.

Haber ve magazin gazeteciligi altında Incil’den pasajlar ve Hıristiyan ögreti ile örtüsen birtakım köse yazıları ile Hıristiyanlık propagandası yapan Kapsam gazetesi, Islam dinine karsı da önyargı ve art niyet tasıyan bir politika sergilemektedir.193

Y…. Y…. Yayınları
Kurulus tarihi 1987’dir.194

L…. Yayıncılık

K… B…. Y…. Dagıtım

S…. Yayınları195

K…. Yayıncılık
Bünyesinde aylık k…. dergisini yayınlamaktadır196 Bu vasıtayla çocukların beyinleri bu yaslarda zehirlenmeye çalısılmaktadır.

Z….Yayıncılık
Görsel ve basılı yayınlar yönelik faaliyetleri bulunmaktadır.197

S.. M………. ve Yayıncılık(Redhouse Pres):
Vakıflar ilgili bölümde daha ayrıntılı deginecegimiz S.. Vakfı bünyesinde faaliyet göstermektedir.ABCFM ile Osmanlı topraklarına giren yapılanmanın S.. Vakfına devrinden sonra bu ismi almıstır.198

Basın Dünyası
www.radyo……com
Radyo K…., kendi ifadesi ile Kutsal Ruh’un simgesi olarak Tanrı’nın kendi özünden çıkarıp görsel sevgiyi insan yüregine tasıyan radyo dalgalarını temsil eden bir radyodur. Isa’nın filmini iki bölüm halinde veren, bunun yanı sıra bazı Hıristiyanlık propagandası içerikli filmleri de gösterime sunan Radyo K…., hazırlamıs oldugu bu sitede ücretsiz CD, sohbet panosu, vaaz ve soru-cevap bölümlerine yer vermek sureti ile misyonerlik faaliyetlerinde bulunmaktadır.

“Tiyatro Programları” adlı kısımda “Üniversite Bahçesi” adlı tiyatro oyununu dinledigimizde kendi aralarında sohbet eden gençlerin sevgi konusu ile söze baslayarak neticeyi Isa Mesih merkezli inanç mevzusuna götürmek sureti ile Hıristiyanlık propagandası yaptıklarını gözlemliyoruz. Bu tiyatro oyununda Tanrı sevgisi sözü ile baslayan sohbette “seven herkes tanrıdan dogmustur.” Sözü ile Hıristiyan iman esasları basında gelen söylemler aktarılmaktadır.199

www.f…..radio.com
Pek çok dilde yayın yapan sitenin Türkçe sayfası “Tanrı Sizi Seviyor” ifadesi ile baslıyor. Günümüz insanının sevgi ve merhamete muhtaç ruh halinden faydalanmaya yönelik metafizik bazı soruları Hıristiyanlık ögretisine göre cevaplandıran ve bu yolla Hıristiyanlık propagandası yapan site, misyonerlik amaçlı canlı radyo yayını da yapmaktadır.

“Tanrı beni seviyor mu?”, “Eger kendisi bu kadar sevgi dolu bir Tanrı ise; dünyada bu kadar çok acı ve üzüntü neden vardır?”, “Tanrı’ya inanmak ne demektir?”, “Isa’dan baska cehennemden kurtulus yolu yok mudur?” tarzında sorularla manevi bosluk yasayan insanları saflarına çekmeye çalısan site yazısma adresi olarak; 200

www.g..mujde.com
Müjde Hizmet Grubu adı altında yayıncılık, radyoculuk ve TV yayınları yapan site kurucuları, ülkemiz Hıristiyanlarının kitap ihtiyacını karsılamak ve arastırmacılara kaynak olusturmak için çalısmalar yaptıklarını belirtmektedirler 201

‘Müjde Hakkında’ adlı bölümde Islamiyet’ten Hıristiyanlık dinine geçen M…… EFE adlı kisinin tanıklıgı yer alıyor. Hıristiyanlıga geçis hikâyesini anlatan M…… EFE, inanmadıgı Kur’an’ı referans göstererek Incil’in ve Tevrat’ın aslının degismedigine deginmektedir. Kur’an-ı Kerim’den bazı ayetlerinden yola çıkarak Islam’ı sevgi ve hosgörüden yoksunmus gibi takdim etmeye çalısan EFE, Hıristiyanlıgın gerçek sevgi ve kurtulus kaynagı oldugunu öne sürmektedir. Müjde Hizmet Grubu hakkında bilgi verirken yayıncılık, radyo ve TV dısında Kürtçe projelerin de tasarım asamasında oldugunu görmekteyiz.202

G…… Dogru gibi aktüel konu agırlıklı, çok yönlü ve kapsamlı bir dergide bu gurup tarafndan çıkarılmaktadır203.

Yukarıda isimlerini zikrettigimiz bir çok radyo kanalı gibi Protestan misyonerlerin televizyon açma projeleride hayata geçmek üzeredir. Türk Ortodoks Kilisesi Basın Sözcüsü S…. Erenerol, Türkiye’de faaliyet gösteren Protestan örgütlerin, basta ABD olmak üzere yabancı ortaklarıyla birlikte “TÃœRK 7” adıyla bir televizyon kanalı kurmak için hazırlık yaptıklarını bildirmistir.204

Ismi zikredilen TV kanalı 10 Ocak 2006 tarihinden itibaren, Hotbird uydu kanalı , sat7 televizyonu frekansından haftalık düzenli TV yayınlarına baslamıstır.Yayınlar her Salı ve Persembe Türkçe olarak yapılmaktadır. Turk-7 Limited sirket ve hayır kurumu olarak tescil edilmis bir uluslar arası ortaklıktır. Amacı Türkiye’deki Kilise için bir Hristiyan Televizyon Kanalı olusturmaktadır. 205

Devletin ilgili birimleri durumun hassasiyetine binaen bazı önlemler almaya çalısmıslardır. Rtük, bölücü-yıkıcı nitelikli yayınlarla mücadele çerçevesinde yurt içi yayınların yanı sıra, yurt dısından Türkiye’ye yönelik ideolojik yayın yapan kurulusları da takip etmektedir.

Basında yer alan habere göre; Radyo ve Televizyon Ãœst Kurulu (RTÃœK), biri Portekiz’den 3 de Türkiye içinden Hıristiyanlıkla ilgili yayın yapan radyoları izlemeye almıstır. RTÃœK’ün 2003 Faaliyet Raporu’nda yer alan bilgilere göre, Portekiz’den internet aracılıgıyla orta dalga üzerinden Türkiye’ye yayın yapan K…. Radyo’nun Hıristiyanlık dini ile ilgili yayınları kayda alınarak degerlendirilmeye baslanmıstır. Ayrıca, Hıristiyanlıkla ilgili Türkiye içinden yayın yapan 3 radyo kurulusunun misyonerlik faaliyetinde bulunup bulunmadıklarının belirlenmesi amacıyla RTÃœK Istanbul Bölge Müdürlügü ve merkezde takibi yapılmaktadır.206

Dip Notlar:
184 Mahmut Aydın, a.g.e. s.87,88
185 Dursun Ali Aykıt, Misyon ve Inciller Misyonerligin Tarihsel Kökenleri, Kesit dinler Tarihi, Istanbul 2004, s.93
186 a.g.e., s.93
187 Mahmut Aydın, a.g.e. s.88
188 Aykıt, a.g.e., s.98
189 Mahmut Aydın, a.g.e. s.89
190 http://www.tercumangazete.com/hoku.aspx?id=4451 (01.05.2004)
191 Danacıoglu, a.g.e., s.210
192 www.k…..gazetesi.com
193 www.k…..gazetesi.com
194 Y… Y…. Yayınları Tanıtım Brosürü
195 www.s….yayınlari.com
196 www.k…..org
197 www.z….yayincilik.com
198 www.s..vakfi.org.tr
199 www.radyok…..com
200 www.f…..radio.com
201 milliyet gazetesi, (01.10.1995)
202 www.g..mujde.com
203 Mustafa Numan Malkoç, Istanbul’daki Protestan Kiliseler, Istanbul 1999, s.152-153
204 www.haber3.com (15 Mart 2004)
205 www.acctr.org/modules/news/article.php?storyid=21 (18 Ocak 2006)
206 http://www.haberanaliz.com/haber.php?id=20961

“Misyonerlik, Basın – Yayın, Ä°nkültürasyon” için 20 yanıt

тележки гидравлические с электропередвижением

Созданная нами предприятие Новочеркасск – сегодня это ведущий поставщик
промышленного оборудования.
Можно купить в Каменск-Уральскийнемало решений для такелажного и подъемного, промышленного и складского, а также весового и гидравлического промышленного оборудования, в том числе тали ручные рычажные,тали ручные червячные передвижные взрывобезопасные,домкраты гидравлические телескопические,канаты для лебедок mtm,балки концевые подвесные,тележки гидравлические с электропередвижением,тележки для балок подвесных концевых холостые,весы крановые электронные.
Мы являемся производителем непростых решений для индустриального парка оборудования.
Мы высококлассная организация по выпуску промышленного оснащения с более чем 6-летним навыком работы.
Интернет магазин грузоподъемного парка оборудования выходит за пределы интернет-реализации и товаров по дисконтной цене, наша фирма может оказать консультации и дополнительно предоставить специализированные услуги на заказ.
На вебсайте мы стремимся предоставить нашим клиентам “универсальный он-лайн магазин” в пользу всех ваших надобностей в промышленном и складском оборудование. Мы стремимся предоставить особо высококонкурентные стоимость товаров в индустрии, оптимизируя при этом превосходнейшее обслуживание покупателей.

I’m amazed, I must say. Rarely do I come across a blog that’s both equally educative and entertaining, and without a doubt, you’ve hit the nail on the head. The problem is an issue that too few folks are speaking intelligently about. I’m very happy that I stumbled across this during my hunt for something relating to this.

I blog quite often and I truly appreciate your content. The article has truly peaked my interest. I will take a note of your blog and keep checking for new details about once a week. I opted in for your RSS feed too.

Leading Online Pharmacy – Contact us at +1 (917) 259-3352 for unbelievable rates, discount and offers on any medicine. Get it delivered free of cost at your door steps, call us today. Phone : +1 (917) 259-3352

I truly love your site.. Pleasant colors & theme. Did you develop this amazing site yourself? Please reply back as I’m planning to create my very own site and would love to learn where you got this from or just what the theme is named. Thanks!

Having read this I believed it was extremely enlightening. I appreciate you spending some time and effort to put this informative article together. I once again find myself spending way too much time both reading and leaving comments. But so what, it was still worth it!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir