Kategoriler
Misyonerlik Saklanan Gerçekler Türkçe

Misyonerlik Faaliyetleri ve Ä°nternet

misyoner8PROTESTANLARIN TÜRKIYE’DEKI FAALIYETLERI
ÖMER TOPCU/Yüksek Lisans Tezi, Istanbul, 2006, S. 45-52

Internet yüzyılımızın belkide televizyon yayıncılıgından sonra en etkin ikinci iletisim vasıtasıdır. Bu aracı kullanan ve sitelerde gezinen kesimin entellektüel seviyesi yüksek ve yas olarak da genç olan kesim oldugunu hatırladıgımızda, misyonerlerin internet vasıtası ile yaptıkları propagandanın hedef aldıgı kitle bakımından doguracagı muhtemel sonuç etkili bir toplumsal degismeyi de beraberinde getirecektir.

Arastırmanın amacı internet yolu ile misyonerlik faaliyetlerinin etkinligini gözler önüne sermektir. Tezimizin bu bölümü internetin dini propaganda amacı ile etkin bir sekilde kullanıldıgı iddiasındadır.

www.i…..com
Hıristiyan Internet Toplulugu adı altında Hıristiyanlara yönelik oldugu izlenimini veren site, Protestan Hıristiyanlar tarafından olusturulmus. Sitenin ana sayfasında “Gündelik Ekmegimiz” baslıgı altında Incil’den bir bölüm bulunmaktadır. Burada Incil ayetleri sıralanmıs olup, hemen altında ayetlerin açıklamasına yer verilmektedir.207

www.p………org
Protestan Hıristiyanlar tarafından hazırlanan site, Katolik mezhebi ile Protestanlık mezhebi arasındaki farkları anlatmakta ve Katolikligin Eski Roma putperest inancından etkilenmis bir inanç yapısına sahip oldugunu iddia etmektedir.208

www.i……..org
Hıristiyanlıgın Portal Inanç Savunası olarak tanımlayan bu site, ana sayfada Hıristiyan olmak için neler yapmak gerektigini anlatıyor ve bunun için linklerdeki dört adet flash dosyasının indirilmesi gerektigini tavsiye ediyor209

www.i………..net
Sitenin amacının diger inanç ve dinlere saldırı olmadıgını ve kesinlikle rencide edici ifadelerden uzak kalındıgını ana sayfada belirtilmesine ragmen Kuran-ı Kerim’in çeliskiler ve tezatlarla dolu oldugu ifade edilmekte; hurafe kitabı oldugu iddia edilmektedir. Islamiyet’in de din olarak hosgörü ve sevgiden uzak oldugu belirtilmektedir.210

www.k………..org
“Isa Mesih’te buldugumuz yeni yasamı müjdelemek amacıyla kurduk.” Diye söze baslanılan sitede inançla alakalı samimi ve mantıklı sorulara chat ve forumlar yolu ile cevap verilecegi belirtilmekte ve isteyene Incil ve kitap hediye edilecegi de ifade edilmektedir.211

www.g………..net
Ilgilenenlere Türk Hıristiyan kaynaklar bulmalarına yardımcı olmak amacı ile kurulan sitede video, radyo ve sesli- görüntülü vaaz programlarının yanı sıra çesitli web siteleriyle kilise adresleri verilmektedir.212

www.k………cjb.net
Ümraniye Protestan Kilisesi tarafından hazırlanan sitede, Mustafa Kemal Mah. 3001 Cadde No: 104/ 1 Mustafa Kemal/ Ümraniye/ IST. adresindeki kilisenin her Pazar saat 13.00-15.00 arası ibadet yapıldıgı belirtilmektedir.213

www.h………….com
A.. Topuksöken adlı bir kisi tarafından, jenerik ve içerik olarak merak uyandıracak bir tarzda hazırlanan site, yasam yönetim ve mutlulukla alakalı birtakım slogan ve sorularla ise baslıyor.214

www.h………net
Kapsamlı ve efekt olarak zengin olan site Hıristiyanlık propagandası maksatlı olarak hazırlanmıs. Sitede tema olarak daha ziyade Isa ele alınmaktadır. Isa’nın hayatı tarihsellik açısından ele alınırken- dünyaca ünlü yazar, akademisyen ve düsünürlerin Isa hakkındaki sözlerine referans olarak yer verilemektedir.215

www.a……………com
Kitab-ı Mukaddesin ögreti ve iman esaslarını temel alan Kilise, Kadıköy’de faaliyet göstermektedir. Kutsal Kitap, Tanrı Baba, Isa Mesih, Kutsal Ruh, Insanın Günahlı durumu, Kurtulus Müjdesi, Yargı ve Sonsuzluk ve Kilise olarak konu baslıklarına sitede yer verilmektedir.216

www.p………………….org
24 Haziran 2001 tarihinde 24442 (sayfa 89) resmi gazete ilanı ile kurulan Vakıf, kurulus amacını Kutsal Kitabı ögrenme ve inancı kamuoyuna açıklama gibi Protestanların temel dini ihtiyaçlarını karsılamak olarak açıklıyor.217

www.t……com
Istanbul Moda’da faaliyet gösteren Türk Dünyası Presbiteryen Kilisesi tarafından hazırlanan sitede, ilk olarak kilise hakkında bilgi verilmektedir. 1993 yılında kurulan kilise Türkçe konusan cemaatin bulundugu yörelerde ve yurt dısında da düzenli olarak ibadet yapmakta ve Hıristiyan cemaatin dini vecibelerini yerine getirmede yardımcı olmaktadır.

Sitede Hıristiyan ilahiyatı üzerine egitim görmek isteyenlere Hıristiyanlar için açılmıs olan bir açık ögretim kurumu olan MINTS olan Miami Uluslararası Ilahiyat Fakültesi’nden söz edilmektedir. MINTS’in Türkçe açık ögretim bölümü 2003 yılı Mayıs ayında baslamıs olup, Istanbul’daki subesi Istanbul Presbiteryen Kilisesi’dir. “Türkiye ve Protestanlık” baslıklı yazıda Protestanlıgın sosyolojik durumunda bahsedilirken özgür inanç kavramından yola çıkarlardı. Önemli olanın nüfus cüzdanında yazan inançların degil kalplerde olan inanç oldugunun vurgulanması dikkatleri çekmektedir.

T….. ÜÇAL imzalı yukarıda adı geçen yazıda Hıristiyanlıgın laik bir ülke olan Türkiye Cumhuriyeti’nde azınlık dini olarak gösterilmemesi gerektigi söylenmekte ve inancı ne olursa olsun herhangi bir dini kurum ya da kurulusun öne çıkarılmaması gerektigi ifade edilmemektedir. Sitede diger misyonerlik sitelerinin çogunda oldugu gibi ücretsiz Incil ya da online Incil okumaları gibi çalısmalar yok.218

www.i……..org
Gaziantep’te 24 Kasım 1999’da resmi ibadete baslayan Gaziantep Kilisesi’nin hazırladıgı bu site, amaçlarını Gaziantep ve çevresinde Isa Mesih’e iman eden kisilere iman ve uygulamalarını gelistirmelerinde yardımcı olmak, iletisim agını güçlendirmek ve Müjde’yi yaymak olarak açıklamaktadır.219

www.m…………..com
‘Kurban kesmek’ baslıgı ile baslayan site baslangıcı sevgi olan diger misyonerlik sitelerinden farklı degildir. Site amacını Hıristiyan inancına göre kurban ibadetini ele almak olarak açıklıyor.220

www.y…….tr.gs
Türk Hıristiyan Bayanlar, Isa Mesih, Incil baslıgıyla karsımıza çıkan site, bize güzel görünümlü fotografla karsılıyor. Ruha sükûnet veren bir müzigin esligindeki görüntülerin arasına sıkıstırılan Hıristiyan akidesini asılayan sözler ve birtakım resimler sitenin hazırlanıs amacı hakkında bize fikir vermektedir: Hıristiyanlık Propagandası Sitenin müzigini Grup Logos hazırlamıs. Bu grup kendisini Türkiye’nin ilk Hıristiyan Rock Grubu olarak tanımlayan bir müzik grubu.

Türkiye’nin dört bir yanındaki Protestan Kiliselerinin adres, telefon numaraları ve web adresleri de sitede yer almaktadır. Sitede ilgi çeken bir baska yazı da kadın hakları konusunda hazırlanan bir raporda – CEDAW için hazırlanacak Rapor diye geçiyor.- Kürt kadınların haklarından bahsedilmektedir. Burada “Kendi Dilini Konusamamak da Siddettir.” baslıklı yazıda siddet denilince akla sadece aile içi siddetin gelmemesi gerektigi söylenerek, insanların hala kendi dilleri ile konusamaması da siddettir fikri vurgulanmaktadır.

Raporun hazırlandıgı CEDAW, Kadınlara Karsı Ayrımcılıgı Önleme Komitesinin Ingilizce kısaltılmıs seklidir.

“Çocuklar Için” bölümünde Incil ve Eski Ahit kaynaklı hikâyeler anlatılmakta ve bu yolla Hıristiyanlık propagandası yapılmaktadır. Hikâyelerde sorulan sorularla çocugun zihnine dolaylı yoldan Hıristiyanlık inancının en üstün inanç oldugu fikri asılanmaya çalısılmaktadır. Sitede ücretsiz Incil ve CD siparis formları ve iletisim bölümü de yer almaktadır.221

www.a…………………org
Ingilizce, Almanca ve Türkçe olarak yayınlanan site IPCA (Ankara Uluslararası Protestan Kilisesi)’ya ait.1990 yılında açılan kilise; tapınma, Pazar gününün önemi, Rabbin sofrası, dua ve vaftiz konulu baslıkları altında Hıristiyanlık hakkında bilgi vermektedir.222

www.y……….org
Istanbul’da ögrenim gören üniversite ögrencileri için hazırlanan bu site, Hıristiyanlık propagandası yapmaya yönelik faaliyetleri duyuruyor. Site kendilerinin Hıristiyan ve Hıristiyanlıga ilgi duyan bir grup ögrenci oldugunu söyleyen, Isa Mesih, Kutsal Kitap ve yasama bakıs açılarını kampüslerdeki ögrenci arkadaslarıyla paylasmak ve böylece bir fikir zenginligi olusturmayı hedeflediklerini belirten üniversite ögrencileri aracılıgı ile yapılan bir misyonerlik çalısması.223

www.c………..org
Izmir Protestan Baptist Kilisesi’nin kurdugu site inanç bildirgesi, bina tarihçesi, tüzük ve iletisim bölümlerinden meydana gelmektedir. Inanç bildirgesinde, teslis anlayısına dayalı olan tek tanrıya inandıklarını ifade eden ve kitap olarak da Kutsal Kitabı kabul ettiklerini belirten Baptist Kilisesi mensupları, bina tarihçesinde uzun süre kilise harici kullanımda olan binanın 2001 yılından itibaren kilise binası olarak kullanımı izni alındıgından bahsetmektedirler.224

www.c….org/islam/grid_Turkish.htm
Hıristiyanlık ve Islamiyet Ögretislerini Karsılastırma Tablosu Islamiyet ile Hıristiyanlık arasında Kur’an-ı Kerim ve Kitab-ı Mukaddes referans olmak üzere karsılastırma yapılan sitede propagandaya dayalı direkt bir ifade yok. Ancak konu ile ilgili ayrıntılı bilgi edinmek isteyenlere, misyonerlik amacını saklamayan www.i………org sitesini ziyaret etmeleri önerilmektedir.226

www.i………com
Site sahipleri “Internet sayfamıza hos geldiniz! Bu sayfanın amacı, Isa Mesih üzerine hazırlanmıs bütün Türkçe web sayfalarıyla baglantı kurmanızı saglamaktır.” diye giris yapan site, konuları “Isa hakkında Türkçe olarak hazırladıgımız web siteleriniz ya da internet sayfalarınız varsa bizimle irtibata geçiniz” diyerek iletisim için bir de mail adresi bırakmıslar.227

www.i…………com
Son günlerin Popüler filmi “Isa’nın Çilesi”nin Türkçe web sitesinde de yogun bir misyonerlik faaliyeti göze çarpıyor. “Isa Kimdir?”, “Isa’yı Kisisel Olarak Tanımak Ister misiniz?”, “ Isa Kendisi Hakkında Ne Söyledi?”, “Filmin Fragmanı”, “Basından Haberler”, “Soru-Cevap Kösesi” ve “Iletisim” gibi bölümler sitede yer alıyor.

“Isa Kimdir” bölümünde Isa Peygamber hakkında Incil referanslı bilgi veren site, Hz. Isa’nın Mesihligini ispatlamak için deliller sıralamaktadır.228

www.c…………….com
Kanada’da yasayan Hıristiyan Çerkezler tarafından kurulan, Türkçe ve Ingilizce dillerinde yayın yapan bu site, Hıristiyanlık propagandası yapmak maksadı ile kurulmus bir sitedir.

Vaftiz nedir, kimlere vaftiz yapılır, nasıl yapılır, suyla vaftiz gibi konulara deginen site kurucularının kullandıkları isimden Çerkez oldukları anlasılmaktadır. Site, Kuban adlı bir sahsın adına kayıtlıdır ki bu bir Çerkez adıdır.

Site içinde haber, arastırma, edebiyat, kültür, sanat, yemek, spor, turizm, din, mektup ve dernekler gibi baslıkları görüyoruz. Tarih bölümüne giris yaptıgımız zaman Türkiye’deki bazı ünlü köse yazarlarının Çeçen ve Çerkezlerle alakalı tarih yazılarını görmekteyiz.

Din baslıgı altında bazıları tanıdık isimler olan din ile alakalı yazılarını görmekteyiz. Burada dikkati çeken husus yazarların Bekir Coskun, Meral Tamer gibi dine karsı yakınlıgı olamayan kimselerden seçilmis oldugudur.

“Çerkezlerin Dini Geçmisleri” adlı yazarının adının belirtilmedigi bir yazıda Müslümanlıkla Çerkezligi bagdastırmanın hatalı oldugu ifade edilmekte ve Hıristiyanlıktaki hosgörü ortamının Çerkezlerin yasam biçimi ile örtüstügü iddia edilmektedir. Çerkez kültürünü asimile eden en büyük etkenin Islamiyet oldugu da ifade edilmektedir. Müslüman ülkelerin geçmisleri itibari ile göçebe ve çadır kültürü oldugu söylenirken, Çerkez milletinin tarihsel geçmisin de göz önünde bulundurulması gerektigi vurgulanmakta ve yeni bir dini kimlik olusturulması gerektigi iddia edilmektedir.

Görüldügü gibi bu yazıda Çerkezlerin milli duygularının kullanılarak Hıristiyanlık propagandası yapılmaktadır.229

Dip Notlar:

Dip Notlar’da, ilgili sitelerin link ve adres bilgileri bulunduÄŸu için, metinden -sitemizce- çıkarılmıştır.

“Misyonerlik Faaliyetleri ve Ä°nternet” için 7 yanıt

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir