Kategoriler
Tüm Yazılar Türkçe

Kimler Aldandı

Söyle bana ey dost, kimler aldandı?

— Cehennemi hesaba katmayan dindar aldandı!
Çünkü Kur’an şöyle anlattı: ‘Allah tarafından hiç hesaba katmadıkları karşılarına çıkıverdi…’ (Zümer 47)

— Cennetteki yerini hazır bilen herkes aldandı!
Zira Kur’an ‘O öyle sizin kuruntu ve hayallerinizle olacak iş değil.’ buyurmuştu. (Nisa 123)

— Ölüm yokmuş gibi yaşayan dünyaperest aldandı!
Zira Kur’an turrayı şöyle bastı: ‘Her nerede olursanız olunuz ölüm size yetişir! Velev eflake ser çekmiş surlarda bulunun!’ (Nisa 78)

— Ameline güvenen abid aldandı!
Çünkü Efendimiz (as) şöyle ferman buyurdu:
”Zinhar aldanmayın! Hiç kimse ameli ile kurtulamaz!”
Soruldu: “Sen de mi Ya Rasulallah?”
Cevap verdi: “Evet ben de!”

— Salih amel işliyorum sanan riyakâr aldandı!
Çünkü Kutsi Hadiste Allah Teala şöyle buyurdu: “..Kim bir amel işler de o amele benimle birlikte bir başkasını ortak ederse onu ve şirkini baş başa bırakırım.”


Anlatıver dost, başka kimler aldandı?

—Âleme telkin verip kendini unutan vaiz aldandı!”
‘İnsanlara iyilik emreder de kendinizi unutur musunuz? Hâlbuki kitap okuyorsunuz, artık akıl etmez misiniz?’ (Bakara 44)
Başka var mı? Daha kim aldandı?

— Rabbini bırakıp hevasına kulluk eden aldandı!
‘Gördün mü o hevasını ilah edineni? Artık ona sen mi vekil olacaksın. Yoksa onların çoğunu işitirler veya akıl ederler mi sanıyorsun? Onlar sırf hayvan gibi hatta gidişçe daha sapkındırlar?’ (Furkan 43-44)

— Rahmete güvenip kendini emniyete salan fâsık aldandı!
‘Allah’ın kendilerine kuracağı plandan emin mi oldular? Kendilerine yazık eden kavimlerden başkası Allah’ın mekrinden emin olmaz!’ (A’raf 98)

— Yolunun eğriliğinden şüphe etmeyen kendini bilmez aldandı!
‘Tuttukları yol sebebiyle dünya hayatındaki bütün çabaları boşa gitmiştir de zannederler ki cidden iyi bir iş yapıyorlar.’ (Kehf 104)

— Kendini hizmette bilip, kılını dahi kıpırdatmayanlar aldandı!
‘Allah gayret gösterip cihat edenlere, olduğu yere mıhlanıp kalanların çok üzerinde bir ecr-i azim ihsan etmiştir.’ (Nisa 95)

— Nasıl desem bilmem ki Namazsız aldandı!
Hele bir baksan ya Kur’an nasıl anlattı: ‘Ashabı yemin Cennetten seslenip mücrimlere soruyorlar, sizin bu sekar cehennemine girmenize ne sebep oldu? Diye.
Onlar da diyorlar: ‘Biz namaz kılanlardan değildik…’ (Müddessir 39-43)

— ‘Ben bundan sonra kurtulmam.’ diyen me’yus aldandı!
‘De ki: Günah işlemek suretiyle öz-nefisleri aleyhine israf etmiş kullarım! Allah’ın rahmetinden ümidi kesmeyin, çünkü Allah bütün günahları mağfiret buyurur. Şüphesiz o öyle gafur, öyle rahim. Onun için ümidi kesmeyin de başınıza azap gelmeden evvel tevbe ile Rabbinize dehalet edin ve ona halis müslümanlık yapın, sonra kurtulamazsınız!’ (Zümer 53-54)

Ey Güzel Hayırhah! Anlatıver kim aldandı?

— ‘Allah dilemeseydi günahkar mı olurdum!’ diyen kaderci aldandı!
‘Diyeceği gün bir nefis: Eyvah! Allah yanında yaptığım eksikliklerden dolayı hasretime bak, doğrusu ben eğlenenlerden idim. Yahut diyeceği: Allah bana yolunu gösterse idi ben de muttakilerden, Allah’tan korkan dindarlardan olurdum.’ (Zümer 56-57)

— ‘Keşke her günahım bunun gibi olsa.’ diyen müznib aldandı!
Zira Sahabe Hazreti Enes şöyle anlattı: “Sizler, size göre saç kılından ince, kıymeti olmayan işler yapıyor, günahlar işliyorsunuz. Lakin biz onları Rasulullah zamanında helak sebebi sayıyorduk.”

— ‘Bakma! Benim kalbim temiz.’ diyen amelsiz aldandı!
‘Yemin olsun ki zamana! İnsan mutlak hüsranda. Ancak şunlar müstesna: Onlar iman edip salih salih amel işlediler!..’ (Asr 1-3)

— ‘Bir lokma bir hırka devirleri geçti artık; bu zamanda her şey para!’ diyen zengin aldandı!
‘Oyaladı o malda çokluk kuruntusu sizleri. Ta.. ziyaret edişinize kadar kabirleri. Öyle değil, ileride bileceksiniz. Sonra öyle değil ileride bileceksiniz. Öyle değil ilmel-yakin bileceksiniz. Kasem olsun o cehennem ateşini çaresiz, göreceksiniz. Sonra kasem olsun onu çaresiz, aynel- yakin göreceksiniz. Sonra kasem olsun o gün mallarınızdan hesaba çekileceksiniz!’ (Tekasür Suresi)

— ‘Bu zamanda da bu olur mu canım!’ diyen cahil aldandı!
‘Rabbinin kelimesi doğrulukça da adaletçe de tam kemalindedir, onun kelimelerini değiştirebilecek yok, işiten de O, bilen de O. Yerdekilerin çoğuna uyarsan seni Allah yolundan saptırırlar, onlar sırf zan ardına gider ve sade atarlar.’ (A’raf 115-116)

Deyiver bana başka kim aldandı?

— ‘Göreceksin biz nice hacı-hocadan önce gireceğiz cennete!’ diyen nâdan aldandı!
‘Şüphesiz korunan muttakiler içindir Rablerinin katında na’im Cennetleri. Artık müslimleri mücrimler gibi kılar mıyız? Neniz var? Nasıl hükmediyorsunuz? Yoksa size mahsus bir kitap var da onda şu dersi mi okuyorsunuz?’ (Kalem 34-37)

— ‘Hem ondan hem bundan lazım; öyle tek taraflı, a-sosyal olmaz.’ diyen bîhaber aldandı!
Zira ‘..İyi bir amel ile diğer bir kötüyü karıştırdılar…’ (Tevbe 102)

— ‘O kadar incesine aklım ermez.’ diyen akıllı aldandı!
‘Onlar dünya hayatını zahiren biliyorlar. Ahiret hakkında ise hepten gafiller!’ (Rum 7)

— ‘Bu da bir şey mi canım, millet neler işliyor.’ diyen günahkar aldandı!
‘Ona kendi kazandığı,size de kendi kazandığınız.Siz onların amellerinden sorulacak değilsiniz.’(Bakara 134)
Lakin ‘Şüphe yok bütün yaptıklarınızdan mesul tutulacaksınız!’ (Nahl 93)

— ‘Benim babam da hacı.’ diyen evlat aldandı!
Çünkü baksana dalgalar arasındaki inkarcı oğlu için yalvaran Nuh peygambere ne denildi: ‘Ey Nuh!.. O senin ailenden değil, çünkü o, dürüst iş yapan temiz bir insan değildi. O halde hakkında kesin bilgin olmayan bir şeyi Benden isteme. Onun kurtulması için dua ederek cahil bir iş yapmandan seni sakındırırım.’ (Hud 46)

— ‘Ben gıybet etmiyorum ki, olanı söylüyorum.’ diyen aldandı!
Zira Efendimiz bir gün soruverdi: “Bilir misiniz gıybet nedir?” diye.
Ashab, “Allah ve Rasulü daha iyi bilir” dediler.
Efendimiz, “kardeşini beğenmeyeceği şekilde anmandır” buyurdular.
Soruldu: “Ya söylediğimiz şey onda varsa?”
Cevap verdi Efendimiz: “Eğer varsa onu gıybet ettin demektir. Şayet söylediğin onda yoksa, bu zaman da ona iftira ettin demektir.”

Daha kim yandı, kimler aldandı?

— ‘İşlediysek biz işledik; azabını çeker diyetini öderiz.’ diyen bedbaht aldandı!
‘Yemin olsun! Rabbinizin azabından onlara velev bir nefha, bir kıvılcım dokunuverse VAY BİZLERE derler!’ (İsra 21)

Vah Nâsih vah! Demek bunca insan aldandı!

— Güzel dost! Bir bilsen daha kimler aldandı!..