Kategoriler
Tüm Yazılar Türkçe

Allah’ın Bizim Ä°badetimize Ä°htiyacı mı Var?

İbadete kim muhtaç?

En güzel şey, karşılıksız kerem ve ihsanda bulunmaktadır. Bunu idrakten aciz ve sefil fikirli kimseler, kendi bozuk terazilerinde tartmakta ve hakikate zıt neticeler çıkarmaktadır. Bunlardan bir kısmı, “Cenab-ı Hakk’ın (haşa) ne ihtiyacı var ki, kendisini tanıttırmak ve sevindirmek için bu kainatı yaratsın ve bize ibadeti emretsin?“ şeklinde bir soru sormaktadırlar.

Bu kimseler bu soruyu sorarken, zahmet edip etraflarında bulunan mahlukata bir nazar etseler, sorularının cevabını alacaklardır. Mesela, güneÅŸ insanlara ışık vermekle beraber, insanlardan karşılık olarak ne beklemektedir? Yer küresi insanları sırtında gezdirmekle onlardan nasıl bir yardım ümit etmektedir? Veya limon aÄŸacı, kendisinin hiç ihtiyacı olmadığı halde C vitaminiyle yüklü  limonları verirken, bu lütfun karşılığında insanlardan neyi istemektedir? Misaller çoÄŸaltılabilir…