Yuhanna İncilini Kim Yazdı?

yuhannaYuhanna İncilini Kim Yazdı? Kitabın Yazarı Şuan Kaç Yaşında!

Kıymetli okuyucular! Bu yazımız da, İncilin Yuhanna Kitabının yazarını konu edineceğiz. Hatırlayacağınız gibi, bundan önceki yazımız da, Luka kitabını ele almış ve Lukanın rivayet ettiği yazıları, kimlerden duyduğunu, kaynak belirtmediği için müphem bıraktığına değinmiştik. Bu durum da, yazarın kendi beyanına güvenmekten başka çare kalmamaktadır.

Yuhanna İncilinde bu durum, daha da karmaşık bir hal almaktadır.

Çünkü, Yuhanna İncilini yazan kişinin kim olduğu bilinmemekte, Havari Yuhanna olduğu tahmin edilmektedir! Yani ortada, bir vahiy var ve vahyin ilk muhatabının kimliği meçhul, yani bilinmediği için tahmin edilmektedir. Kısaca, Luka’da varolan durumdan daha da vahim bir durum söz konusudur. Bu duruma, bizler şaşırabiliriz, ancak Hristiyan din adamları açısından şaşırılmaması gereken bir durum dur. Çünkü, aynı sorun “İbranilere Mektup” bölümü için de geçerlidir. O bölümün yazarının da kim olduğu bilinmemektedir.

Acaba gerçekten bu İncil Kitabını Havari Yuhanna mı yazdı? Sizlerle bugün bu konunun üzerinde duracağız. Öncelikle, Hristiyan kaynakları Yuhanna İncili hakkında ne diyor, bununla ilgili kısa bilgiler verelim:

Birinci yüzyılın sonlarında Tanrı esiniyle kaleme alınan bu İncil parçasının yazarı adını bildirmiyor. İsa’nın On İki Öğrencisi’nden Yuhanna olduğu anlaşılan bu kişi kendisini İsa’nın sevdiği öğrenci olarak tanımlıyor (13:23; 21:7,20; 19:26). Yazar anlattığı olaylara doğrudan doğruya tanık olduğunu belirtiyor (1:14; 19:35; 21:24).[1]

Kitabın Özelliği: Yuhanna, Matta’dan, Markos’tan ve Luka’dan farklı konuları vurgular. İsa’nın doğumunu anlatarak başlayacağına, İsa’nın başlangıçtan beri Tanrı’yla birlikte bulunmuş, beden alıp aramızda yaşamış olan Tanrı Sözü olduğunu açıklamakla başlar (1:1-18). Kitapta daha az sayıda mucizeden söz edilir ve bunlar İsa’nın bildirisini doğrulayan belirtiler diye anılır. («Belirti» olarak çevrilen Grekçe sözcük dile uygunluk açısından yer yer «doğaüstü belirti» ya da «mucize» olarak çevrilmiştir). Yuhanna’da birkaç yerde örnekten söz edilmekle birlikte (10:6; 16:25), benzetme sözcüğü hiç geçmez.[2]


Kitabın özelliği: Bu kitabın yazarı, «İsa’nın sevdiği öğrenci»dir (Yu.21:20-24). İreneyus gibi elçilerden sonra gelen ilk inanlı yazarlar, bu kitabı Elçi Yuhanna’nın yazdığını belirtirler. Bu arada hemen hatırlatalım ki, İreneyus, bizzat Yuhanna’nın öğrencisi Polikarp tarafından eğitilmişti.
İsa’nın, özel birkaç durumda yanına sadece Petrus, Yakup ve Yuhanna’yı almış olması da ilginçtir1. Sevilen öğrenci, herhalde İsa’ya en yakın olan bu öğrencilerden biridir. Söz konusu kişi Petrus olamaz (Yu.21:7); Yakup ise daha önce şehit edilmişti (Elç.12:2). Geriye bir tek Yuhanna kalıyor. Böylece Yuhanna bu kitabın en olası yazarı durumundadır. Aynı zamanda kendi adıyla anılan üç mektupla Esinleme kitabının da yazarıdır.[3]

Yukarıda ki beyanlara baktığımız da, en azından ikisinde, bu karmaşık mesele, yazarın kimliğinin bilinmediği durumu beyan edilmekte, bir tanesinde ise bu konuya hiç değinilmemektedir. Şimdi sizlerle, Yuhanna Kitabının yazarının kimliğinin açıklandığı bölüme, bu İncil Kitabının son bölümüne ve ilgili ayetlere birlikte göz atalım. Böylece, bu kitabın yazarının kim olduğu sorusunun cevabını birlikte arayalım.

Yu.21: 20 Petrus arkasına döndü, İsa’nın sevdiği öğrencinin kendilerini izlediğini gördü. Bu öğrenci, akşam yemeğinde İsa’nın göğsüne yaslanan ve, “Ya Rab, sana kim ihanet edecek?” diye soran öğrencidir.

Yu.21: 21 Petrus onu görünce İsa’ya, “Ya Rab, ya bu ne olacak?” diye sordu.

Yu.21: 22 İsa, “Ben gelinceye dek onun yaşamasını istiyorsam, bundan sana ne?” dedi. “Sen ardımdan gel!”[4]

Yu.21: 23 Bu yüzden kardeşler arasında o öğrencinin ölmeyeceğine dair bir söylenti çıktı. Ama İsa Petrus’a, “O ölmeyecek” dememişti. Sadece, “Ben gelinceye dek onun yaşamasını istiyorsam, bundan sana ne?” demişti.

Yu.21: 24 Bütün bunlara tanıklık eden ve bunları yazan öğrenci budur. Onun tanıklığının doğru olduğunu biliyoruz.

Yu.21: 25 İsa’nın yaptığı daha başka çok şey vardır. Bunlar tek tek yazılsaydı, sanırım yazılan kitaplar dünyaya sığmazdı.

Evet, yazarın kimliğinin açıklandığı ayetler bu bölümde geçmektedir. Ama sizlerin de gördüğü gibi, burada, bu kitabı yazan kişinin kimliği açıkça belirtilmemektedir. İşte bu nedenle, Hristiyan din adamları bir fikir yürütmüş ve bu kitabın yazarının Havari Yuhanna olduğu fikrini öne sürmüşlerdir. Ancak, bu metinler de, dikkatten kaçan bir kaç nokta vardır.

a) Yuhanna 21:24 ayete dikkatlice baktığımız da, bu kitabın yazarının, Meryem Oğlu İsa Mesih’in (as) en sevdiği öğrenci olduğu söylenirken, devamında şu ifadeye yer verilmektedir “Onun tanıklığının doğru olduğunu biliyoruz.” yani, bu metni yazdığı söylenen kişi, her nekadar en çok sevilen öğrenci olsa da, aslında ortada bir başka kişi veya kişiler zümresi daha var. Öyle ki, kendilerini buna şahit tutmaktadırlar. Eğer bu kitabı veya kitabın bu ayetlerini, en çok sevilen öğrenci yazmış olsaydı, 24. ayette kullanacağı ifade “Onun tanıklığının doğru olduğunu biliyoruz.” değil “Benim tanıklığımın doğru olduğu herkesce bilinmektedir” olması gerekirdi.

b) Eğer bu kitabı, en çok sevilen öğrenci yazdıysa, 21. bölümün 24 ve 25 ci ayetlerini başka kişiler yazmış olmaktadır. İlgili metinden bu açıkça görülmektedir. Bu durum da, birileri Tanrı sözüne ekleme yapmış durumuna düşmektedir.

c) Aynı bölümün 25. ayetine baktığımız da, yazarın bütün olayları yazmadığı, eğer yazmış olsaydı yazılan kitapların dünyalara sığmayacağı ifade edilmektedir. Bu nasıl bir Tanrı Esini ki, neyin yazılacağına neyin yazılmayacağına, kimliği meçhul kişi veya kişiler karar veriyor? Evet, birileri nelerin kitapta yer alıp almayacağına karar veriyor? Böyle bir şey Tanrı sözleri için düşünülemez, ama insan sözleri için düşünülebilir.

d) Asıl en önemli noktaya gelmiş bulunuyoruz. Bu kitabın yazarı her kimse, bu ister Yuhanna ister bir başkası, ama her kimse, Meryem Oğlu İsa Mesih’in (as) tekrar dönüşüne kadar yaşaması gerekmektedir. Evet, yanlış okumadınız ve yanlış anlamadınız, bu kitabın yazarının hala yaşıyor olması lazım. Çünkü, Meryem Oğlu İsa Mesih (as) o İncil metnine göre şöyle söylemişti “Ben gelinceye dek onun yaşamasını istiyorsam, bundan sana ne?”… Buradan açıkça görülmektedir ki, bu öğrenci, Meryem Oğlu İsa Mesih (as) tekrar dünyaya gelinceye kadar yaşayacaktır. Biz bu öğrencinin hiçbir zaman ölmeyeceğini söylemiyoruz, ama, Meryem Oğlu İsa Mesih’in (as) tekrar dünyaya gelişine kadar da yaşaması gerekiyor. Ama Havari Yuhanna öldü. Havarilerden yaşayan hiç kimse kalmadı. Bu durum da, bu Kitabın Yazarı Havari Yuhanna da olamaz.

Sizlerin de gördüğü gibi, ilgili ayetler biraz detaylı bir incelemeye tabi tutulunca, kitabın yazarının Yuhanna olmadığı ve şu an yaklaşık 2.000 yaşında olan bir kişi tarafından kaleme alındığını görmüş olduk. Bu noktadan sonra, artık sorulması gereken şey, bu kitabın yazarının Yuhanna olup olmadığı değil, yaklaşık 2.000 yaşında olan ve halen yaşamakta olan bu sevgili öğrencinin nerede olduğudur!

Umarım Vatikanda ki Papalık kurumu veya diğer Hristiyan dini otoriteler bu durumu açıklayabilirler.

Dip Not:

[1] http://www.incilturk.com/incil/incil/yuhanna.htm

[2] http://www.kitabimukaddes.com/kutsal-kitap-tr/yeni-antlasma/yuhanna.html

[3] http://kutsal-kitap.net/bible/tr/index.php?mc=2&;;sc=1560

[4] Bazı çeviriler de, bu ayette geçen “onun yaşamasını istiyorsam” lafzı “onun beklemesini/kalmasını istiyorsam” şeklin de geçmektedir. Hangi çeviri doğru olursa olsun, bir gerçek var ki, oda, bu öğrencinin Meryem Oğlu İsa Mesih’in (as) tekrar gelişine kadar yaşaması, beklemesi gerektiği gerçeğidir.